FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET


Gäst

/ #20

2012-03-27 11:34

Jag har känt Gunnar Döragrip ett antal år. Jag har som styrelsemedlem i Manskören Frihetsbröderna, i vars regi Helsingfors Gosskör fungerar, följt med Gunnar Döragrips arbete för att skola, utbilda och befrämja ungdomars intresserade av musik och sång. Inom verksamheten av Helsingfors Gosskör har Gunnar Döragrips arbete varit grundläggande !
Utan skolning och utbildning av ungdomars sångintresse, var skall finslands svenska manskörer ta sig till när det gäller rekvirering av ungt sångarmaterial ?

Försämra inte musik- och sångutbildningsmöjligheterna för vår ungdom