Simstrand till Gammelboda

Raseborgs stad håller på att starta planeringen med att utvidga Gammelboda bostadsområdet ytterligare. Staden har formulerat följande målsättningar till området:

-  huvudmålsättning är att planera en utvidgning av Gammelboda bostadsområde västerut med bl.a. havsnära småhustomter
-  att anpassa småhustomterna till terrängen så att de högst belägna bergsområdena bildar närrekreationsområden
- att planera större närrekreationsområden som sammanhänger med närrekreationsområden i Gammelboda detaljplaneområde
- att planera småbåtsplats där båtbryggor får placeras

I planeringen ingår också eventuellt en simstrand. På fullmäktigemötet då saken behandlades, lyftes simstranden och närrekreationsmöjligheterna upp som viktiga att beaktas med tanke på trivseln i Gammelbodaområdet. Speciellt med tanke på barnen och unga är en möjlighet för simplats speciellt önskvärd, när nu ändå planeringsområdet sträcker sig ända ner till strandkanten. Kontakten till havet borde garanteras för alla invånare i området.

Därför beslöt vi att samla in namn för att en simstrand ska tas med i planeringen. Tanken är att samla in namn under sommaren och lämna in listan till planläggningsavdelningen och planläggningsnämnden före planen är i det skedet att den behandlas i nämnden, om vi kan få in tillräckligt många namn för ett simstrandsinitiativ.

Skriv på för en SIMSTRAND TILL GAMMELBODA I EKENÄS. Allekirjoita UIMARANNAN PUOLESTA Tammisaaren Gammelbodan uuteen asemakaavaan :)

PLANEUTKASTET BLIR KLART UNDER HÖSTEN 2013 så alla med nu i sommar! Kaikki mukaan, KAAVAESITYS VALMISTUNEE SYKSYN AIKANA!