Beslutet att upphöra utbildning av hästskötare bör omprövas

Till direktionen för Yrkesakademin i Österbotten

Vi undertecknade företag, företagare och föreningar inom hästhushållning och hästsport anser att Yrkesakademin i Österbotten bör ompröva sitt beslut om att upphöra med utbildning av hästskötare.

Som motivering till vårt yrkande vill vi framföra följande:

Hästarnas antal ökar och allt fler företag uppstår kring hästuppfödning och uppstallning av hästar. I Österbotten finns många utövare av rid- och travsport. Branschen är i ständig tillväxt. Med tanke på hästarnas välmående i våra företag och föreningar anser vi att det är av yttersta betydelse att djuren sköts av utbildad och kunnig personal. Kunderna och föreningarnas medlemmar förväntar sig också att så sker. Att avsluta en utbildning som tjänar detta ändamål är ett steg i fel riktning.


Lärarteamet på hästskötar utbildningen    Kontakta namninsamlingens skapare