NEJ till rovdjurspropositionen!

NU måste vi hjälpa våra rovdjur och det är bråttom!

Den nya siffran för vargstammen hamnade på en intervall av 170 - 270 stycken i Sverige. Det anses alltså, av regeringen, leda till en "gynnsam  bevarandestatus" för vargen i Sverige.

Detta kommer att sluta med utrotning!


__________________________________

Regeringen överlämnar rovdjursproposition till riksdagen

Regeringen beslutade idag att överlämna propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) till riksdagen.

- Med dagens beslut tar vi nu ytterligare ett steg att föra rovdjurspolitiken framåt och göra den långsiktig. Regeringen ger nu besked om att det övergripande och långsiktigt målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tam-djurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Det är min förhoppning att propositionen lägger grund för en ökad samsyn i frågan om rovdjuren och dess förvaltning, säger miljöminister Lena Ek.

 

I propositionen föreslås bl.a. referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde för de stora rovdjuren samt en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. I övrigt redovisas regeringens bedömning om rovdjursförvaltningen, ytterligare delegering av skydds- och licensjakt, uppdrag att analysera hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi, begreppet miniminivåer, förvaltningsplaner, ett förvaltningsverktyg för skador inom rennäringen och internationell samverkan.

 

- Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som i dag och vi har lyckats bevara rovdjuren. I propositionen utformar vi en politik som möjliggör en god förvaltning av stora rovdjur, som tillgodoser en bra balans mellan målet om gynnsam bevarandestatus för rovdjuren och samtidigt tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden, säger miljöminister Lena Ek.

__________________________________

Den nya siffran för vargstammen hamnade på en intervall av 170 - 270 stycken i Sverige. Det anses alltså, av regeringen, leda till en "gynnsam  bevarandestatus" för vargen i Sverige.

Detta kommer att sluta med utrotning!

__________________________________

Protesten kommer att skickas till Lena Ek.

Bibi Noris / Nätverket Varg & Lo