Förläng inte praktiktiden för frisörstuderanden inom YA

Till YA:s direktion och övriga berörda parter

 

Protestlista mot förlängd inlärning i arbete (IA) för frisörstuderanden på  YA.

 

Vi har  fått veta att man inom YA planerar att förlänga inlärning i arbete för studeranden.

Nuvarande inlärning i arbete är 12 veckor (2 perioder) på tvåan och lika mycket på trean.

Det nya förslaget är 18 veckor (3 perioder) på tvåan och lika mycket på trean.

 

Vi frisörföretagare och frisörer anser att inlärning i arbete inte skall förlängas p.g.a.

 

  1. Totala tiden inlärning i arbete för en studerande blir 1 läsår av 3.
  2. Det är redan nu lång tid, stort ansvar och mycket extra jobb för salongerna att ta emot en studerande i 12 veckor.
  3. Vi upplever förslaget som ett alternativ som inte gynnar någon, förutom stora inbesparingar för YA.
  4. Eftersom alla handledare inte har utbildning, är det svårt för oss att t.ex stöda en svagare studerande lika bra som skolan gör.

 

Skriv under före tisdagen den 23 april 2013

 

Mvh. Janette Antell Saxdax, Malax och Mia Karp Hair house, Vasa