Näringsrikare och smakrikare skollunch

Trots de nationella näringsrekommendationerna är skillnaderna stora gällande satsningarna på skolmat i Finland. Enligt en undersökning av Institutet för hälsa och välfärd 2010 satsade Åbo minst i Svenskfinland på skolmaten, 0,65 € per portion, medan Lovisa var i topp med en genomsnittlig råvarukostnad på 1,12 €. Det ska inte få vara fast i vilken kommun man råkar bo i när det gäller rätten till en kvalitativ skolmat. Det blir också allt vanligare att använda hel- och halvfabrikat i skolmaten, något som förstås inverkar på näringsinnehållet. Skolmaten är för flertalet barn den viktigaste näringskällan under dagen, eftersom många skippar frukost och äter en lätt middag hemma.

Den här adressen kräver därför att kommunerna i Finland ser till att onödiga tillsatsämnen i skolmaten tas bort och äkta råvaror tillsätts i maten för att trygga god smak samt att eleverna får de näringsämnen som föreslås i de nationella kostrekommendationerna genom skollunchen.