Bevara ryska professuren vid Åbo Akademi

Att universiteten i Finland i dag står inför sparåtgärder är ett faktum. Ett av sparförslagen vid Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi är att professuren i ryska dras in när nuvarande professor går i pension i juli 2013. Detta skulle innebära att man i framtiden inte kan söka in till ämnet ryska eftersom ämnet skulle reduceras till ett biämne. Samtidigt skulle ämnet inte längre utexaminera magistrar.

Man behöver bara ta en titt på kartan för att förstå varför ryskan är så viktig i Finland. Med tanke på de geografiska, historiska, kulturella och ekonomiska realiteterna finns det ett växande behov av ryskkunniga finländare inom alla yrkesgrupper. Utexaminerade från ryska ämnet vid Åbo Akademi innehar viktiga och betydelsefulla tjänster i Finland och utomlands.

Som det enda svenskspråkiga universitetet i Finland har ÅA ett ansvar att erbjuda ett så brett utbud av ämnen som möjligt. I dagsläget kan svenskspråkiga i Finland avlägga magisterexamen i ryska på sitt modersmål endast vid Åbo Akademi, men om professuren i ryska dras in, skulle de svenskspråkiga studerandena i praktiken vara tvungna att studera vid ett finskt universitet.

Ryska ämnet har sammanställt ett eget motförslag som skulle både bevara professuren och spara nästan lika mycket som indragningen av ämnets professur. Enligt ämnets förslag skulle ryskan i stället för en professor och två lektorer ha en professor och en lektor.

Vi som skriver under denna petition vill bevara ryska professuren och magisterutbildningen i ryska vid Åbo Akademi. Vi tror att ryska ämnets sparförslag leder till bättre resultat på lång sikt, i och med att utbildningen bevaras samtidigt som sparkraven uppfylls.

 

 

Yliopistojen säästötoimenpiteet ovat nykypäivänä välttämättömiä. Yksi Åbo Akademin Humanistisen tiedekunnan säästövaihtoehdoista on venäjän professuurin lakkauttaminen heinäkuussa 2013, kun laitoksen nykyinen professori jää eläkkeelle. Tällöin venäjää voisi opiskella vain sivuaineena, eikä aineeseen voisi hakea pääaineopiskelijaksi. Täten laitokselta ei voisi myöskään valmistua maisteriksi.

Jo Suomen ja Venäjän yhteinen historia sekä maamme maantieteellinen ja taloudellinen asema todistaa venäjän kielen tärkeydestä Suomessa. Työmarkkinoilla tarvitaan entistä enemmän venäjänkielentaitoisia ammattilaisia, ja monet Åbo Akademin venäjän laitokselta valmistuneet ovatkin työllistyneet alansa virkoihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Ainoana ruotsinkielisenä yliopistona Suomessa on ÅA:n tehtävänä tarjota opiskelijoilleen erilaisia koulutusaloja. Tällä hetkellä Åbo Akademi on ainoa yliopisto, jossa ruotsinkieliset voivat suorittaa venäjän maisterintutkinnon omalla äidinkielellään. Venäjän professuurin lakkauttaminen käytännössä pakottaisi ruotsinkieliset opiskelijat siirtymään suomenkielisiin yliopistoihin.

Åbo Akademin venäjän kielen ja kirjallisuuden laitos on esittänyt vastaehdotuksensa, joka säilyttäisi professuurin sekä säästäisi lähes yhtä paljon kuin professuurin lakkauttaminen. Laitos ehdottaa, että professuurin ja kahden lehtorinviran sijaan laitos jatkaisi toimintaansa professorin ja yhden lehtorin voimin.

Tämän adressin allekirjoittaneina haluamme säilyttää venäjän professuurin ja maisterintutkinnon Åbo Akademissa. Mielestämme venäjän laitoksen säästöehdotus yhden lehtorinviran lakkauttamisesta johtaa pitkällä tähtäimellä parempiin tuloksiin kuin professuurin (sekä maisterintutkinnon) lakkauttaminen.


Ämnesföreningen Druzjba vid Åbo Akademi    Kontakta namninsamlingens skapare