Senast påskrivna namninsamlingar

  • Språk: Svenska

Stoppa höghusbygget vid Kumlasjön!

Än är ärendet inte avgjort. Bygget har överklagats och ska från den 31 maj behandlas i Nacka Tingsrätt. SÅ FORTSÄTT REAGERA! Ett sätt är att skriva under denna namninsamling och uppmana fler att tycka till! ___________________________________________________________ Tycker du att det är helt fel att bygga två höghus à sju och fem våningar i direkt anslutning till Djupadalsparken och vägg i vägg med det gamla vattentornet?  Vi vet att det finns många som ännu inte hunnit fatta vad som planeras

Skapad: 2019-02-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 705 702

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1915 1894

Rädda filmen i Ystad

Tack alla ni som stödjer filmen i Ystad och även ni som ännu inte hunnit skriva på. Det är inte försent!   Nu tar vi ytterligare ett steg där vi vill hjälpa de politiska beslutsfattarna att ta ansvar för filmen i Ystad och följa det avtal som finns som säger att filmindustrin inte får/ska påverkas vid bostadsbyggande.   Dela vidare namninsamlingen. Vi behöver bli fler! Glöm inte att påminna om att den som skriver under måste bekräfta sin underskrift i det mail som kommer till den mailadress man

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 282 280

Utveckla Dalviks centrum, Jönköping.

Vi vill se en förändring av Dalviks centrum och önskar att Jönköpings kommun och CA Fastigheter tar sitt ansvar. Det behövs en förbättrad handel, allmän uppfräschning av centrumhuset och området runt omkring samt ökade möjligheter till parkering. Detta för att göra Dalviks centrum mer attraktivt, tryggt och boendevänligt. Skriv under senast 1 september, listan kommer därefter överlämnas till kommunen och CA Fastigheter. Föreningen Dalviks intresseorganisation är en ideell förening som är verksa

Skapad: 2020-06-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 113 112

Stoppa den höga mobilstrålningen och utbyggnaden av 5 g

  Då har vi en framtid här med ett 5 g som sänder ut strålning över hela landet med frekvenser upp till 60gHz. Dagens frekvenser som sänds ut via 3 g, 4 g och 4 plus är mellan 2,4 - 3,8gHz. Dessa sänds ut via sändare och mobilmaster runtom i städerna, många runt skolor och sjukhus, på hustak där många inte har en aning om att de sitter.    I oktober/november 2019 hände något med strålningen i ett flertal städer. Höga nivåer mättes upp och det har fortsatt. Mer än 10 ggr så hög strålning som tidi

Skapad: 2020-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3200 3143

När ansluter SEB sig till Apple Pay?

Apple Pay har existerat i Sverige som betalmetod sedan hösten 2017. Sedan dess har samtalet mellan SEB och deras trogna kunder pågått på deras facebooksida kring när även vi SEB-kunder kan få njuta av enkla betalningar genom Apple Pay. Tråkigt nog så har SEB i snart tre års tid använt samma svar på just den frågan: "Vi följer utvecklingen av Apple Pay och är fortsatt mycket positiva till digitala plånböcker men kan tyvärr inte lämna något besked om eller när vi ansluter oss till Apple Pay." Samt

Skapad: 2020-07-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5845 5760

Inte ett barn till skall fara illa - inte ett barn till skall dö!

Inte ett barn till ska fara illa – inte ett barn till ska dö!   Det räcker nu. Det är dags att stifta lagstiftning som ser till barnets rätt till välmående, kärlek och trygghet. Till en grundläggande lagstadgad rätt som alla barn bör ha rätt till! Tyvärr ser det inte ut på detta vis för hundratals och tusentals barn idag. Barn far illa. De föds in i familjer som säkert vill väl, men som inte har förmåga! Barn som bevittnar och som själva blir utsatta för trauman, våld, hot, slag, sparkar, som in

Skapad: 2020-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5154 5121

Större skatepark i Nyköping

Skateparken i Nyköping är bra men på tok för liten. Antalet barn och ungdomar som är aktiva med skate, kick och bmx är långt många fler än befintlig park är byggd för. I flera år har intresset för dessa aktiviteter bara ökat och ökat. Gör plats för aktiva ungdomar och möjliggör för fler att ansluta. Varför inte göra om en gammal lagerlokal till inomhuspark för vinterhalvåret och en STOR utomhuspark för april-oktober. Jag tänker att en namninsamling kan ge kommunen ett underlag för att faktiskt l

Skapad: 2020-08-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5

Rädda barnet i Borlänge!

WOMEN TO REMEMBER har sedan i början av maj arbetat aktivt för att få ett barn i Borlänge till säkerhet som far illa under sin mors omvårdnad. Pappan till barnet befinner sig i ett annat land och har uppmärksammat moderns våld i form av strupgrepp och bett i ansiktet på barnet. Detta har han filmat under ett umgänge som skett via videosamtal och anmält till socialtjänsten. Socialtjänsten startade en utredning men valde att bortse från denna video samt andra bilder de mottagit där det framkommer

Skapad: 2020-07-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5368 5283Facebook