NEJ till vindkraft i närområdet Läckeby-Rockneby-Bäckebo

Skogsområdet nord och nordväst om Läckeby och Rockneby, mellan Nickebo och Böle, sydost om Balebo/Bäckebo pekas i Kalmar kommuns vindkraftsplan ut som "möjligt" för en utbyggnad. Våren 2021 bjöd en vindkraftsentreprenör, Stena Renewable, in närboende i området till ett digitalt möte. Här informerades åhörarna om deras planer att ansöka om tillstånd för att bygga upp till 90 vindkraftverk med totalhöjden 270 meter i aktuellt skogsområde.

Området ifråga har en riklig förekomst av sumpskogsobjekt, vilket ofta ger en hög biologisk mångfald. Sumpskogen har i modern tid minskat kraftigt till följd av markavvattningar. Området har ett rikt djur- och växtliv med många registrerade observationer av rödlistade eller fridlysta arter inklusive sekretessbelagda fynd av skyddsklassade rovfåglar.

I områdets direkta närhet befinner sig tätorter som Läckeby, Rockneby och Bäckebo. Aktuella studier (SVD, 2021-06-26) visar på ett kraftigt prisfall på fastigheter i anläggningens direkta närhet (upp till 30% vid 0-2km), och som inte upphör förrän vid 6-8km avstånd.

Vid en utbyggnad av vindkraft kommer man att avverka en ansenlig mängd skog och förändra ett känsligt skogslandskap för att anlägga vägar och fundament av industriella dimensioner. När anläggningen är i drift kommer den att ses och höras dygnet runt. Djur, natur och människor kommer att påverkas i decennier, och frågan är vad som till slut går att återställa.

Vi säger NEJ till en vindkraftsutbyggnad i närområdet Läckeby-Rockneby-Bäckebo!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Axel Widigs kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...