De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Protest mot ny dragning av linje 55 samt sämre turtäthet och tidigarelagd sluttid

Till: Trafikförvaltningen Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm Jens Sjöström, Oppositionsregionråd, Region Stockholm Trafiknämnden, Region Stockholm Trafikförvaltningen, Region Stockholm Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen Södermalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsförvaltning, Park- och miljöavdelningen

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 735 728
7 dagar 43 43

Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sj

Skapad: 2020-02-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29400 29111
7 dagar 43 43

Bygg ingen ny skola på hackel i Rimforsa.

Rimforsa behöver en upprustad skola med nya lokaler. Från början diskuterades hur man skulle kunna bygga om och bygga till den befintliga skolan. Sedan dök det plötsligt upp ett förslag att skolan ska flyttas till Hackelområdet.  Frågan tycks på förhand avgjord utan att den diskuterats på något medborgarmöte och utan att invånarna i Rimforsa fått möjlighet att yttra sig i frågan. Invånare har tyckt att skolan ska ligga ”mitt i byn” och alltså vara kvar på sin nuvarande plats. De som förordar Hac

Skapad: 2020-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 270 270
7 dagar 42 42

Stoppa livsfarlig bussterminal

STOPPA LIVSFARLIG BUSSTERMINAL Den nya Bussterminalen som flyttas från Stadsgården in i Katarinaberget blir en dödsfälla. Den gemensamma in- och utfarten utgörs av en 300 m lång ramp och tunnel ner till själva terminalen som ligger 8 m under havsnivån. Den kombinerade rampen och tunneln till terminalen har bara 2 filer, en för infart och en för utfart. Bussarnas infart från Stadsgårdsleden till  in-och utfartsrampen har bara ett enda signalreglerat körfält. Detta ska användas växelvis som in- oc

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 460 458
7 dagar 40 40

ALLA VI SOM VILL HA TILLBAKA IKEA VÄXER LEDRAMPEN

Som vi alla så tragiskt har märkt så utgick ju Ikea VÄXER rampen för ett par månader sedan från deras sortiment. Detta har skapat kaos för oss i Palettbladsvärlden och det krigas om att få tag på en ynka liten ramp. Jag tog tag i att skriva till Ikea och fråga om en namninsamling skulle hjälpa för det hela och fick ungefär till svar att vi behöver synas och höras i sociala medier för att dom ska förstå intresset och behovet 😄 Därför tycker jag att vi gör lite uppror nu och startar en namninsamli

Skapad: 2021-01-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 468 459
7 dagar 37 36

Låt syskonen få stanna i Sverige!!!

https://www.hd.se/2021-01-10/dagen-innan-julafton-forsvann-allt-hopp-nu-utvisas-de-till?utm_content=buffer33406&utm_medium=hdpunktse&utm_source=fb&utm_campaign=bfr Låt syskonen få stanna! Här har de bott och fått ett liv, vänner! Vad ska de i Vietnam att göra? De känner inte sina släktingar, kan inte språket eller kulturen! Snälla skriv på,hjälp tjejerna!! 

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 34
7 dagar 34 34

Gå tillbaka och läs originalinlägget igen :)

Läs originalinlägget igen tack, samt utredningen nedan: Utredningen: https://static1.squarespace.com/static/5fe9d1a63dda7f43061fa27c/t/5fed9c6d46517e2c7451b896/1609407600625/Slutrapport+Ambulans+Locum+SLL.pdf?fbclid=IwAR1mBKLaLE5rEsAJv0KYbIy8oFynCEl9qCXwp3E3ZcUNqEbwmNvfVtMHsQ4

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 591 589
7 dagar 34 34

Slå vakt om Marens atmosfär - NEJ till Hotellkoloss

Planerna på att bygga ett hotell vid Inre Maren förskräcker. Hotellbyggnaden kommer att totalt kväva det "öppna rum" som Inre Maren är. Låt istället uppföra en byggnad som i storlek och utformning är i harmoni med omkring liggande fastigheter och vattenspegel. Vi vill inte att en sådant dominant byggnad, som det planerade hotellet, byggs vid Maren !

Skapad: 2021-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 62
7 dagar 34 34

5G mast 400 m söder om folkets hus i Stjärnsund

Yttrande över ansökan om bygglov för 72 meter hög 5 G mast mellan Stjärnsund  och Spjutsbo  (1 km från Folkets Hus längs Horndalsvägen) före den 8:e februariTill Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun5G utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. 5G innebär också att Sverige blir mer sårbart för cyberattacker och långvariga elavbrott. Det gör att alla i kommunen är berörda oavsett var vi är bosatta. Men just nu berör det oss i Stjärnsund speciellt. I många regioner/städer i värld

Skapad: 2021-01-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 32 30
7 dagar 32 30

Bevara Alléskolan i Kungsbacka

Detta är en namninsamling som har som mål att få politikerna i Kungsbacka kommun att inse att många invånare i vår stad vill att Alléskolan ska få vara kvar.  Namninsamling syftar till att Alléskolan ska bevaras och restaureras, och användas på ett sätt som gagnar Kungsbacka och dess invånare.  För många människor finns det ett stort värde i att bevara och restaurera gamla byggnader istället för att riva och bygga nytt. Denna byggnad är dessutom i gott skick enligt en besiktning som nyligen gjor

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 176 176
7 dagar 30 30