De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Hallands vackraste väg från vindkraft

Hallands vackraste väg hotas genom att man vill anlägga en vindkraftpark här i Gällared. Den kommer att innebära en betydande miljöpåverkan för människor och djurliv i området, men även Falkenbergs kommun kommer att mista ett stort turistmål om parken blir verklighet. Idag kommer tusentals människor årligen för att njuta av inlandets natur som är lättillgänglig för alla med bil. Området är även ett populärt rekreationsområde dit människor kommer för att fiska eller paddla kanot. Även naturreser

Skapad: 2021-08-09 Statistik

AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började. Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.   VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM  Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, s

Skapad: 2020-09-18 Statistik

Mer resurser till Vården i Nacka kommun!

Till politiker i Nacka kommun inför budgeten 2022.   De senaste åren har vi undersköterskor och övrig vård-omsorgspersonal arbetat under en enormt hög anspänning och stress. Oro för våra vårdtagare, oro för våra anhöriga och oss själva. Vi har mött död och sorg.   Det är svårt att på ett någorlunda kort sätt beskriva arbetet och situationen i vår vardag i vanliga fall, rent omöjligt i en pandemi. För att bara ge ett exempel i arbetet med demenssjuka under denna pandemi där de demenssjuka persone

Skapad: 2021-09-08 Statistik

Bevara Rörby Gård på Lovö

Rädda Rörby gård på Lovö Rörby gård, smultronstället på Lovö vid Drottningholm, är beläget mitt i en unik kulturhistorisk miljö med anor från 1500-talet och har under det senaste halvseklet fungerat som en samlingsplats för Lovöbor, naturreservatbesökare, skolbarn, turister och andra som vill njuta av en genuin bondemiljö och ta del av evenemang såsom traditionellt midsommarfirande, marknader med lokala matproducenter och hantverkare, äta gott på Lovö Magasin, lyssna på konserter eller delta i

Skapad: 2021-07-21 Statistik

STOPPA FÖRFLYTTNINGEN AV EL- OCH ENERGIPROGRAMMET TILL ALMÅS

Hej vi på Viskastrandsgymnasiet har skapat denna namninsamling som en protest mot att El- och energiprogrammet ska flyttas från Viskastrandsgymnasiet till Almås hösten 22. DETTA HAR ATT GÖRA MED ATT POLITIKERNA INTE VILL ELLER VÅGAR FLYTTA PROGRAM FRÅN BÄCKÄNG ELLER SVEN ERIKSONSGYMNASIET. OM MAN ENDAST HAR YRKESPROGRAM PÅ TVÅ SKOLOR (ALMÅS och VISKASTRAND) SÅ SKAPAR MAN EN KÄNSLA AV VI OCH DOM. PÅ DETTA SÄTT BIDRAR MAN TILL MER SEGREGATION I SAMHÄLLET.  Det råder en politisk oenighet mellan Bäc

Skapad: 2021-08-26 Statistik

Stoppa utvisningen av Hassan och hans familj

Stoppa utvisningen av Hassan och hans familj. Hassan har varit i Sverige och Billingsfors i drygt 11 år Hassan är en kämpe som gör allt för sin familj ska leva ett gott liv i Billingsfors. Hans barn vet inget annat än svenskskola älsta barnet har börjat i klass 6 på Bengtsgården  hennes lillasyster har börjat 1:a klass på Ekhagsskolan. Att bryta upp dessa barn som inget annat vet än svenskskola till något helt annat i Armenien. De är helt oacceptabelt. Var är barnkoventionen i detta ärende. Hans

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver: Stoppa den ”pandemilag” som regeringen hastigt beslutade om vid årsskiftet 20/21 för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvarig för sina beslut. Pandemilagen vilar inte på vetenskapli

Skapad: 2020-12-12 Statistik

Dags för VAR i allsvenskan!!!

Dags att ta bort misstagen domarna gör allt FÖR ofta inför VAR nu..domarna avgör matcherna alltför frekvent..

Skapad: 2021-09-12 Statistik

Vi behöver en ny affärsbyggnad på Brännö!

Till Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun, Brännö Handels ägare och personal går på knäna i den nuvarande lokalen som har blivit alltför trång med en växande befolkning och ett ökande antal turister alla tider på året. Länsstyrelsen motsätter sig den nuvarande byggnadsplanen för en ny affär med motiveringen att den förutom en affärsbyggnad innehåller bostäder och lokaler för andra verksamheter. Vi Brännöbor och andra konsumenter till Brännö Handel ser en ny affärsbyggnad som ett verkligt akut beho

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Placering av vindkraftverk i Korsnäs

Vi anser att en vindkraftspark, som nu och i framtiden planeras i korsnäs kommun, bör placeras minst 3 km från bebyggelse.   Vi är oroliga över det buller och blinkeffekten som ett vindkraftverk kan orsaka befolkningen på orten.

Skapad: 2021-04-13 Statistik