Rädda sillamackan!

Rädda sillamackan!

Sillmacka_20231.jpg

Foto: Sjöfolket

Stekt sill, med sin gyllenbruna färg, krispiga yta och milda inre. Surströmmingen, med sin unika smak, lukt och historia. Sillinläggningarna, mångas stolthet och en absolut självklarhet vid både jul, påsk och midsommar. Sillen har varit i hjärtat av den svenska matkulturen i generationer, både som festlig högtidsmåltid och vardagsmat.

Kort och gott: sill är kultur – och sillamackan är en symbol för detta levande kulturarv. Den mångsidiga sillen har fler betydelser för vårt samhälle:

Sill är hälsosam mat, som är låg i mättat fett och en utmärkt källa till protein, omega-3-fettsyror och vitamin D.

Sill är säker mat, som har mättat magar i århundraden och är en utmärkt resurs för svensk livsmedelsförsörjning och krisberedskap.

Sill är utvecklande mat, som genererar identitet, attraktivitet, företagande, arbetstillfällen och levande landsbygd.

Sill är klimatsmart mat, som kan fiskas mycket energieffektivt och utan påverkan på havsbotten.

Sillen är andras mat, som genom sin nyckelposition i näringsväven påverkar hela Östersjöns ekosystem.

Sillen är motorn i Östersjöns känsliga näringsväv genom att den äter mindre fiskar och blir föda åt större fisk, fåglar och däggdjur. Om sillen försvinner, hotar en ekologisk katastrof i Östersjön.

Nu ljuder varningslarmen om en kollaps allt högre. Sida vid sida kräver forskare, kustfiskare och miljöorganisationer att fisketrycket begränsas kraftigt.

Hur ser det svenska fiskets påverkan på sillbestånden ut? Sverige har den största sillkvoten av alla länder runt Östersjön. Mindre än 10 % av kvoten fångas av kustfiskare som bedriver sitt fiske genom korta fiskeresor och som landar fångsterna i sin hemmahamn där de bereds och förädlas till färsk filé, böckling och andra produkter.  Detta begränsade fiske utgör inget ekologiskt hot, utan levererar hälsosam, säker, utvecklande och klimatsmart mat till svenska folket. Detta fiske behöver fortleva medan storskaligt och skadligt fiske begränsas.

Vi kräver, av Sveriges regering och ansvariga myndigheter:

Begränsa storskaligt trålfiske Östersjön!

Över 90 % utgörs av storskaligt fiske av industritrålare som fångar tusentals ton leksill för produktion av fiskmjöl till djurfoder. Det fiske är ekologiskt utarmande och innebär även en onödig omväg och ett mindre hållbart sätt att producera livsmedel. Vi måste lämna mer sill i havet för att Östersjöns ekosystem ska fungera och för att ge torsken en chans att komma tillbaka.

  • Begränsa det storskaliga trålfisket i Östersjön och upprätta fiskefria zoner för att minska det ekologiskt skadliga fisket drastiskt. 

Fiska inte upp fisken innan den hunnit leka!

Två miljoner ton sill lekte i Östersjön på 70-talet. I dag finns det mindre än en halv miljon ton kvar. Samtidigt har individerna blivit mindre och könsmogna tidigare. Det är vanliga varningstecken hos arter innan kollaps. Större sill lämpar sig dessutom bäst att göra mat av.

  • Sluta tillämpa samma förvaltningsmodell som ledde till kollapsen av torsken i Östersjön.  Implementera EU:s havsmiljödirektiv i förvaltningen så att fler sillar hinner leka innan de fiskas upp.

Mer sill på våra tallrikar!  

Svensk livsmedelsproduktion behöver öka. I en krissituation med begränsad tillgång på livsmedel, kan svenskt fiske spela en viktig roll för försörjningen av befolkningen. Idag tar ett tjugotal industritrålare upp mer än 90 % av Östersjöns sill för industriändamål, samtidigt som det fiske som bidrar till en tryggad livsmedelstillgång är alltmer tillbakaträngt.

  • Inför ett kvotgolv i den svenska kvottilldelningen baserat på beredningsindustrins behov av råvara, så att kvoter till fiske som sker för konsumtion prioriteras framför fiske för foderändamål. På så sätt kan andelen av sillfångsterna som landas och bereds i Sverige till livsmedel öka och sillamackans räddas.

Länge leve sillamackan! 

GDPR-information Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, i form av ditt namn, din e-postadress och din stad, fram till att kampanjen är avslutad. Genom att underteckna namninsamlingen godkänner du att dina personuppgifter hanteras i ett register medan kampanjen pågår och därefter raderas.

 


Skåneländska Gastronomiska Academien    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Skåneländska Gastronomiska Academien kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...