2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi är inte emot förändringar - Vi är emot försämringar

VI ÄR INTE EMOT FÖRÄNDRING – VI ÄR EMOT FÖRSÄMRING! Idag har vi ett fungerande system med timbank som ger oss valfrihet, flexibilitet och ledighet. Vi har heltid som en valmöjlighet. Man har möjlighet att anpassa sin timbankstid efter sin familj, sitt liv och sin ork. Möjlighet till att planera sitt arbete och liv med längre översikt. Vi har möjlighet att vara lediga vid behov genom ett flexibelt system och fantastiska vikarier.  Idag arbetar vi tillsammans, vi hjälps åt, har bra arbetstider och

Skapad: 2016-09-05 Statistik

Barnen är Vår framtid, Hammarökommun!!!

Det gåtfulla folket: ”Barn är ett folk och de bor i ett främmande land, Detta land är en ett regn och en pöl... Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem,Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket….”Sång av Olle Adolphson Det finns nog ingen förälder, pedagog, fröken,  magister, mormor, farmor, farfar eller morfar som inte vill att barnen, barnbarnen eller kanske barnbarnsbarnen ska få uppleva en barndom som är precis sådan som den Olle Adolphson beskriver i sin melodi, ”Det gåtful

Skapad: 2016-06-02 Statistik

Fackligt upprop #vistårinteut lärare

Upprop från lärare som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet: Till Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Vi är glada och stolta över att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som fackorganisationer har reagerat och tagit ställning mot att skicka barn till Afghanistan. Vi vet att våra båda förbundsordförande Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand har uppmanat regeringen att tänka om och värna barnens rätt till trygghet och utbildning. Det är två starka ställningstagande som v

Skapad: 2016-12-16 Statistik

Stäng inte Debaser!

UPPROP TILL STOCKHOLMS POLITIKER: DÖDA INTE MUSIKEN! Klåfingriga, kulturhatande politiker har vi gott om. Ställen att höra bra livemusik till rimliga priser är det färre av. Nu har politikerna i Stockholms stad fått för sig att stockholmarna har för roligt, och tvingar Debaser Medis att stänga. I slutet av 2016 tvingar kommunen Debaser att ha sin sista spelning vid Medborgarplatsen. I stället ska lokalen bli ett bibliotek, trots att det redan finns ett sådant i huset. Böcker i all ära, det finns

Skapad: 2016-01-26 Statistik

Stäng minkfarmen i Marks kommun!

I Marks kommun ligger det en minkfarm. Ja, en MINKFARM. Här plågas och dödar tusentals minkar för sina vackra pälsar för att människor tycker det är "fint" att klä sig i dem. Vi i Marks Djurfront tycker inte detta hör hemma i våran kommun! Inga djur ska plågas för sin päls!För mer information om farmen och hur vi i Marks Djurfront arbetar så kolla in våran facebooksida @Marks DjurfrontVi svarar gärna och ofta på meddelanden!

Skapad: 2016-12-18 Statistik

Gör FN-konventionen till svensk lag

        Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att Sverige gör FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning till lag. FN:s konvention säger att vi som lever med funktionsvariation ska ha tillgång till samhällsservice för att kunna leva som andra. Här spelar LSS (lagen om stöd och service) en stor roll. I LSS finns bland andra insatsen personlig assistans som ger berättigade möjlighet att plugga, jobba, engagera oss politiskt m.m. Personlig assistans är en mänsklig rättighet som i stort se

Skapad: 2016-07-04 Statistik

Bevara habiliteringsenheterna vid Djupdal-, skanskvarn och Joriel

Habilitering och Hälsa föreslår att habiliteringsenheterna vid Djupdals-, Skanskvarns- och Jorielskolan ska läggas ner under 2016.  Vid de tre skolorna går idag ca 130 elever med omfattande och komplexa funktionsnedsättningar. Barn som i stor utsträckning har betydande behov av nära och kontinuerliga habiliteringsinsatser, både för deras hälsa och utveckling skull, men också för att kunna klara av sin skolgång bättre.   I det fall habiliteringsenheterna avvecklas vid skolorna kommer det oundvikl

Skapad: 2016-01-11 Statistik

Återinför611

                   Återinför buss 611 och detta omedelbart! I princip hela Byle har drabbats av förändringen, i ett samhälle med flera skolor och äldreboenden drabbas framförallt barn/ungdomar och våra äldre som nu tvingas att dels gå längre sträckor över eller längs med tungt trafikerade gator för att nå ett alternativ till 611 samt till tidskrävande bussbyten, sena anköster eller väntan i kalla mörka busskurer. Alla vi som väljer att åka kollektivt till arbetet påverkas. Den redan stressade v

Skapad: 2016-02-02 Statistik

Nej till fortsatt arbete av en misstänkt vikarie inom förskolor

Nu har vi föräldrar fått nog!  2014 hade en man på 53 år fått en misstanke på sig om sexuella övergrepp på en förskola i Eskilstuna ! Han fick ändå jobba kvar som vikarie på förskolor!  2016 3 Maj blir han anhållen för misstankar för våldtäkt på en förskola. Han blev frisläppt fredag 6 Maj! Och nu verkar det som att han ändå kommer få arbeta kvar som vikarie på förskolor! Jag kommer skriva under att jag inte vill ha honom kvar i någon förskola alls! 

Skapad: 2016-05-08 Statistik

Stöd Josefin Wikströms lektioner i Askersunds kommun

Till dig som är boende i Askersunds kommun! Askersund 2016-02-02                                                               Namninsamling till stöd för Josefin Wikströms lektioner på skolor i Askersunds kommun    Den 22/1 2016 stoppades Josefin Wikströms planerade lektioner på Sjöängsskolan.   Bakgrund: Biljettintäkter från Lerbäcks Teaters musikalprojekt (Skapande skola) skulle gå till ett projekt som skulle genomföras på elevernas idrottslektioner. Eleverna på Sjöängsskolan önskade att Jose

Skapad: 2016-02-03 Statistik

Sverige - ta avstånd från Saudi regimen nu!

Brev till Sveriges Riksdag/Regering - Ta avstånd från Saudi regimen NU! Till Sveriges demokratisk valda Riksdag/Regering Många av oss har växt upp med bilden av Sverige som ett fredligt land. Ett land vars folk stoltserar över att inte ha haft krig på 200 år. Ett Sverige som är känd i världen för mänskliga rättigheter. Men är det så verkligheten ser ut idag? Hur stor andel av all spillt blod världen över, fläckar inte händerna av detta fredliga land?Hur mycket döda människor, fördrivna familjer

Skapad: 2016-01-04 Statistik

Amningsuppropet -för lex Amma

Idag saknas såväl kommunala bestämmelser som statlig lagstiftning för att skydda ammandes rätt att amma i det offentliga rummet.Kvinnor som vill amma är utsatt för personalens eller omgivningens godtyckliga bedömningar av var de får amma.Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker, t.ex på biblioteket i Nyköping, där vägrades en kvinna amma, hänvisades till ett överfullt lekrum utan sittplatser eller lämna lokalen.Varje sådant fall är ett för mycket.Många kvinnor upplever det ångestfyllt

Skapad: 2016-03-01 Statistik

Låt oss ta med cyklar på sj-tågen

Sverige har höga mål vad gäller klimat och växthusgasutsläpp! År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Att åka tåg är i Sverige ett av de transportsätt som har minst påverkan på klimatet. Cykling är ännu bättre. En kombination där cykeln kan tas med till en ny plats är kanske himmelriket för den som vill ha en spännande semester. Därför borde tågen utrustas med plats för cyklar.

Skapad: 2016-11-20 Statistik

Ja till gårdsförsäljning av öl och vin!

Politiker påstår att det inte finns tillräckligt intresse för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Dags att visa att de har fel! Producenterna måste få rimliga möjligheter att sälja sina produkter. Gårdsförsäljning skapar nya arbetstillfällen, ökar avsättning för svensk odling, skapar fler jobb på landsbygden och är en stor fördel för besöksnäringen.

Skapad: 2016-09-30 Statistik

Stoppa utvisningen för den egyptiska familjen!!!!!

Familjen som ni ser på bilden består av 4 barn en mamma och en pappa(dock är bilden två år gammal), illafall Mirgartionsverket har tagit ett beslut att utvisa de tillbaka till deras hemland Egypten efter 8års vistelse i Sverige. Anledningen till att Migrationsverket har tagit beslutet var att informationen som de har lämnat är otillräcklig....det var deras första anledningen till beslutet. Deras sista anledning till beslutet var att 8års vistelse säger de inget, utan att barnen kan börja om på n

Skapad: 2016-03-03 Statistik

Vi som vill ha en bemannad OKQ8-mack i Pajala

OKQ8 Norrbotten har tagit ett beslut att stänga den bemannade stationen i Pajala. Istället vill man att bygga en obemannad tankstation på den nya tomten (vid f.d. Mikromakarna) Vi anser att OKQ8 Norrbotten ska bygga en ny bemannad station enligt den ursprungliga planen! /Styrelsen för OKQ8 Pajala (Texten tagen från OKQ8s Pajalas styrelses egna namninsamling som kan skrivas under på OKQ8 i Pajala)                         Om ni sprider denna namninsamling via sociala medier så använd #bemannadOKQ

Skapad: 2016-03-30 Statistik

Återbetalning av alla födda före 1954 -år´s Fond Pengar

Nu gör vi en gemensam sak alla i Sverige genom att skriva under detta papper så att Svenska Staten återbetalar med det snaraste 245 miljarder plus ränta för utebliven tid på vårat sparkonto. Kanske att också någon är hjälpsam med att Stämma Svenska Staten för Stölden, Förskingringen av dessa pengar för Svenska Staten gjorde inte varken en Skriftlig eller Muntlig förfrågan till oss vars pengar togs via skattsedeln till våran kommande och nuvarande Pensions dagar. Här bevis på att pengarna tagits

Skapad: 2016-06-07 Statistik

Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!

  Nu börjar Gävle kommun genomföra Centrumplanen. Det innebär bland annat fällning av många träd. Elva almar i Esplanaden ska bort, eftersom de anses störa symmetrin. Mellan polishuset och stadsbiblioteket vill kommunen fälla alla lindar på båda sidor av ån utom en, det vill säga 40 träd. Dessa ska ersättas av nya träd. Gävle kommun menar att lindarna saknar livskraft, men vi kan alla se hur frodiga och vackra de är. De är heller inte drabbade av svamp eller röta. Stadens stora träd är värdefull

Skapad: 2016-11-02 Statistik

anmäldfrånvarodexter

Gymnasieledningen har bestämt att ta bort möjligheten för elever att göra frånvaroanmälan i Dexter (så kallat Anmäldfrånvaro.) Detta är vi emot, då ersättningsmetoden är att ringa till skolan själv, och därefter blir vårdnadshavaren informerad om detta. Det finns flera anledningar till varför denna lösning inte funkar i längden. Möjligheten för elever att själva kunna anmäla frånvaro är bra på grund av att det minskar skolk och ger lättare möjligheter att sjukanmäla. Många ungdomar idag lider av

Skapad: 2016-05-04 Statistik

Förbjud försäljning av djur på djuraffär

Denna namninsamling är skapad för att det är dags att titta över en lagändring gällande försäljning av djur på djuraffär.  Man kan tex. inte köpa hundar, katter som är våra vanligaste husdjur på djuraffärer så varför ska man kunna köpa hamstrar, kaniner, fåglar osv på djuraffärer? Att ha djur kräver mycket intresse och kunskap, djur är inget man ska kunna spontanshopa och djur är inget en försäljare ska pracka på folk. Idag är det allt för vanligt att folk köpet ett djur från en djuraffär och in

Skapad: 2016-09-06 Statistik