Amningsuppropet -för lex AmmaIdag saknas såväl kommunala bestämmelser som statlig lagstiftning för att skydda ammandes rätt att amma i det offentliga rummet.Kvinnor som vill amma är utsatt för personalens eller omgivningens godtyckliga bedömningar av var de får amma.Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker, t.ex på biblioteket i Nyköping, där vägrades en kvinna amma, hänvisades till ett överfullt lekrum utan sittplatser eller lämna lokalen.Varje sådant fall är ett för mycket.Många kvinnor upplever det ångestfyllt att amma offentligt då det blivit allt vanligare att det ifrågasätts.

Samtidigt är det ur ett barnhälsoperspektiv viktigt att uppmuntra amning.För kvinnan del blir det alltså en konflikt mellan att amma och att röra sig i det offentlliga rummet.WHO liksom svenska myndigheter förordar amning för dess hälsofördelar men lämnar utförandet åt mamman.Amningen sjunker, vilket inte är konstigt. Vi vill ändra på det

Idealet vore en lagstiftning som skyddade mammor och barn.Vi yrkar därför att rätten till amning i alla offentliga miljöer där barn i vanliga fall har rätt att vistas fastslås i lag, med påföljder för den som ofredar eller avhyser en ammande.  https://www.facebook.com/Amningsuppropet-195775424122834/