Gör FN-konventionen till svensk lag

 

 

 

 

Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att Sverige gör FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning till lag.

FN:s konvention säger att vi som lever med funktionsvariation ska ha tillgång till samhällsservice för att kunna leva som andra. Här spelar LSS (lagen om stöd och service) en stor roll.

I LSS finns bland andra insatsen personlig assistans som ger berättigade möjlighet att plugga, jobba, engagera oss politiskt m.m. Personlig assistans är en mänsklig rättighet som i stort sett betalar sig själv i form av skatter, bidrar till ca 90 000 jobb till personliga assistenter och att fler personer med funktionsvariation kan jobba. Trots det påstår regeringen att assistansen är för dyr. I en ny LSS-utredning har man inställningen att kostnaderna måste ned. Det bidrar till en jakt på att minska kostnader.

LSS är hotad. Sedan lagen slog igenom 1994 har den drabbats av åtstramningar som har försvårat både för brukare av personlig assistans och att få rätt till insatsen. Personer nekas rätt till stöd, trots att det finns behov. Det bidrar till isolering och utanförskap i samhället.

LSS når nu inte upp till sitt mål, den kan inte garantera alla människors lika rätt. Därför kommer Förbundet Unga Rörelsehindrade i höst att driva frågan om att FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning blir lag.

I ett Sverige där FN-konventionen är lag...

…kan rättigheterna i konventionen åberopas av olika myndigheter och i domstol, vilket är viktigt, eftersom beslutet om exempelvis rätt till stöd enligt LSS påverkar individers möjligheter till nyttjande av mänskliga rättigheter.

…är det inte legitimt med de integritetskränkande ansökningsprocesser som man tvingas genomgå när man ansöker om LSS olika insatser idag.

…ska personer över 65 år ha samma tillgång till personlig assistans som yngre. Mänskliga rättigheter har ingen åldersgräns!

…får LSS inte urholkas, eftersom redan implementerade rättigheter och förbättringar i personers livssituation inte får dras in på.

Skriv under för att skydda rättigheterna – gör FN:s konvention till svensk lag!Namninsamlingen adresseras till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).


Förbundet Unga Rörelsehindrade    Kontakta namninsamlingens skapare