Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!

 

Nu börjar Gävle kommun genomföra Centrumplanen. Det innebär bland annat fällning av många träd. Elva almar i Esplanaden ska bort, eftersom de anses störa symmetrin. Mellan polishuset och stadsbiblioteket vill kommunen fälla alla lindar på båda sidor av ån utom en, det vill säga 40 träd. Dessa ska ersättas av nya träd. Gävle kommun menar att lindarna saknar livskraft, men vi kan alla se hur frodiga och vackra de är. De är heller inte drabbade av svamp eller röta.

Stadens stora träd är värdefulla och bör vårdas och bevaras. Det är aldrig nödvändigt att ta ner alla träd samtidigt. Inte ens så kallade riskträd behöver alltid fällas, utan kan ofta räddas genom god skötsel. Träden har stor betydelse för vår hälsa, för den biologiska mångfalden, för luftkvalitet, klimat och ljudmiljö. Stadsträden bidrar till ett svalare klimat, de renar luften, ger skugga och tar hand om regnvatten. En fällning kommer att skapa en bullrigare, smutsigare, mer ohälsosam, kalare, hårdare, kvalmigare och på alla sätt otrevligare och mindre tilltalande stadsmiljö. Och det kommer att dröja innan de nya träden växer till.

Träden betyder mycket för oss Gävlebor och miljön i Å-rummet beundras och älskas lika mycket av oss som av turister och besökande. 

Vi uppmanar politikerna i Gävle kommun att inse trädens värde och bevara dem och den vackra miljön i Å-rummet. Fäll inte lindarna i Å-rummet. Bevara också almarna i Esplanaden.