Fackligt upprop #vistårinteut lärareUpprop från lärare som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet:

Till Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Vi är glada och stolta över att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som fackorganisationer har reagerat och tagit ställning mot att skicka barn till Afghanistan. Vi vet att våra båda förbundsordförande Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand har uppmanat regeringen att tänka om och värna barnens rätt till trygghet och utbildning. Det är två starka ställningstagande som vi är glada och stolta över.

Vi behöver mer hjälp och hoppas ni kan ge oss det. Ni är starka och kunniga och har stor möjlighet att påverka våra politiker. Ni har kanaler vi inte har. Vi arbetar för att de ensamkommande ungdomar vi träffar i våra arbeten ska få det vi lovade dem när de kom till vårt land – trygghet, rättssäkerhet och möjlighet att utvecklas både som individer och när det gäller kunskap.

Vi vill be er att agera i en bestämd fråga som rör just rättssäkerhet.

Det här är en fråga som, tillsammans med andra påfrestningar som våra ungdomar möter på grund av dagens hårda asylpolitik, gör att många lärare som undervisar nyanlända asylsökande ensamkommande unga snart inte orkar gå till jobbet. Många av oss blir sjukskrivna och flera kollegor har bytt arbete.

Alla som söker asyl i Sverige har bevisbörda gällande sin identitet och sin ålder. I länder som Afghanistan och Somalia finns inget folkbokföringssystem, och de dokument som en del ungdomar ändå lyckas anskaffa anses inte tillräckligt tillförlitliga av Migrationsverket. Det innebär att många ungdomar inte KAN bevisa sin ålder.

Vad vi erfar är att Migrationsverket då godtyckligt skriver upp åldrarna på våra unga och ungdomar som säger sig vara 14-17 år gamla blir 18 över en natt.

Det innebär att deras asylärende prövas som en vuxens asylärende. Det innebär också att de i värsta fall blir av med god man och får flytta ifrån sitt boende - detta ofta bara några timmar efter beskedet om Migrationsverkets åldersuppskrivning.

Åldersuppskrivningen sker vanligtvis i samband med avslag. En ung människa, vars ålder alltså inte är fastställd annat än genom okulär besiktning - blir i ett svep av med all trygghet.

De som tar hand om resterna efter ett sådant besked, de som tar hand om den våta fläcken på golvet - är ofta vi lärare.

Skolan är känd för att vara en tillflyktsort för utsatta grupper – och för många är det den enda platsen där de utsatta blir hörda. Och den som hör i skolan är läraren. Vi hör, och vi lyssnar. Vi kan inte höra mer utan att agera.

Idag använder vi inte vår planeringstid till att planera lektioner eller vår lektionstid för att lära ut i första hand. Vi torkar tårar, tvättar skurna armar, skriver inhibitioner, stryker ryggar på de som bryter ihop, ringer Migrationsverket, möter tomma, frånvarande blickar, förklarar hur asylprocessen går till, ringer före detta gode män, ringer ombud, ringer kontaktpersoner, ringer boenden, ringer människor som kan tänkas upplåta husrum så att den nyblivna vuxne ska slippa flytta, ljuger och säger att det kommer att bli bra, kämpar med att hitta balansen i att inte ge för mycket hopp men samtidigt inte döda det, samtalar, diskuterar, låter elever sova i klassrummet för att de inte sover på nätterna, försöker stävja den totala kollapsen, försöker lugna de som inte varit på sin intervju ännu men hör vad som händer andra och blir rädda, försöker att vara den trygga vuxna de kan luta sig mot.

Vi är tvungna att agera gode män. Jurister. Vi är familj. Vi är socionomer och ungdomshandledare. Vi gör saker som vi inte ska göra. Vi gör dem för att vi måste. Vi måste för att staten Sverige tagit sin hand ifrån dem.

Vi drabbas hårt av detta. För vem orkar bära all denna sorg och förtvivlan och samtidigt vara en god pedagog?

Migrationsverkets åldersuppskrivningar är en humanitär härdsmälta och en rättsskandal där man istället för att invänta godkända metoder använder sig av tro och tyckande. Och vi tycker inte att tro och tyckande ska avgöra unga människors framtid.

Det vi önskar är att ni stöttar oss i att kräva moratorium av åldersuppskrivningar under asylprocessen tills de är genomförbara på ett etiskt och rättssäkert sätt. Vi önskar också att ni stödjer oss i vårt krav att de åldersuppskrivningar som gjorts under det senaste året ogiltigförklaras.

På vilket sätt kan ni hjälpa oss?