2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lärare mot avskedandet av Per Kornhall

Många lärare har blivit straffade för att de uttryckt och spridit kritiska synpunkter. Många lärare har blivit straffade eller förebrådda när de har deltagit i opinionsbildning kring skolan. Ännu fler lärare har tigit när de vetat med sig att de borde ha slagit larm. Tigit av rädsla för repressalier. Skolan är inte bara ett politiskt utan även ett professionellt ansvar. Tiger vi lärare inför missförhållanden, lagbrott och felprioriteringar är vi medskyldiga. Tiger vi lärare är vi negativa demokr

Skapad: 2014-06-05 Statistik

Förenkla anmälningsskyldigheten för talkoarbete

Från och med 1.7.2014 ska byggnadsentreprenader och uppgifter om de personer som arbetar på byggplatser meddelas till skatteverket månatligen. Detta gäller också föreningar som bygger och renoverar. Orsaken till dessa nya direktiv är att man vill bekämpa den gråa ekonomin. Skyldigheten att meddela träder i kraft då entreprenadsumman utan moms överstiger 15 000 € och det uppstår en gemensam arbetsplats, dvs fler än en entreprenör är verksam på arbetsplatsen. Om arbete görs på talko ska också de

Skapad: 2014-10-21 Statistik

Uteslut Jerker Nordlund ur Mp

Jerker Nordlund bör omgående uteslutas ur Miljöpartiet om partiet ska uppfattas som trovärdigt i dess strävan efter demokratiska värderingar och fred. I Miljöpartiets partiprogram kan man läsa: ” Inom den gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka det internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och samtidigt finna sätt att demokratisera den globala ekonomin.” Att kalla israel för sinnessjukt och därefter uppmana till en ”skyndsam och fredlig nedmont

Skapad: 2014-07-24 Statistik

Sverigefödda Barns Rättigheter

Sveriges Riksdag och makthavare!   Den som är född i Sverige, har växt upp här och t.o.m. börjat skolan är SVENSK och borde självklart erbjudas svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas status. Nu utvisar Sverige många barn i denna situation - till ett "hemland" de aldrig har sett och som föräldrarna känt sig tvugna att fly ifrån. Vi anser inte att detta är ett extremt krav - i t.e.x. USA får alla som föds i landet automatiskt amerikanskt medborgarskap. Dessutom behöver Sverige barn! Hjälp oss

Skapad: 2014-03-02 Statistik

Nej till en bandyhall

Genom att fylla i petitionen "Nej till en bandyhall" visar du din åsikt i frågan, om Kalix kommun ska bygga en bandyhall. 1. Fyll i uppgifterna. (Viktigt att allt fylls i, sen kan du alltid välja och vara osynlig om du vill) OBS! Det räcker med de 6 första siffrorna i ditt personnummer. 2. Sprid budskapet om denna petition. 3. Länka och dela. När vi har fått ihop mer än 10 % av de som är röstberittigade i Kalix kommun, lämnas petitionen in till kommunen med kravet om en kommunal folkomröstning.

Skapad: 2014-01-21 Statistik

Kvinnosim linköping

Vi är kvinnor i Linköping som anser att alla har rätt att lära sig att simma, oavsett bakgrund och förutsättningar, och vill därför att Linköping öppnar upp simhallen för kvinnosim. Kvinnosim är något självklart i ett tolerant, mångkulturellt samhälle. Kvinnosim innebär att badhuset på vissa tider bara är öppet för kvinnor. Vi kvinnor som önskar det här kommer från många olika länder – från Sverige, Irak, Turkiet, Iran, Kurdistan, Somalia och olika arabiska länder. Vi har olika mycket simvan

Skapad: 2013-11-25 Statistik

Cykelväg mellan Sandviken och Järbo

Jag vill ha en cykelväg som gör cyklandet säkrare mellan Järbo och Sandviken.  Järbos populärt ökar. Nyinflyttade är både barnfamiljer, de som är intresserade av omställning, och andra som söker ett naturnära boende. Många av oss som bor i Järbo jobbar i Sandviken och pendlar med bil eller buss idag. Få cyklar. Bussförbindelserna är knappa och passar ofta inte behoven. Dessutom arbetar många Sandvikenbor i Järbo som pendlar åt andra hållet.  Många pendlare vill cykla men vågar inte, då trafiken

Skapad: 2014-08-20 Statistik

Låt Nellie och Anna-Maria stanna!

        Hjälp Nellie och Anna-Maria i kampen att få stanna i Sverige! Nellie och hennes elvaåriga dotter Anna-Maria flydde från krigets Syrien, men även från en våldsam man och pappa. Familjen har nu bott i Sverige i snart två år. Anna-Maria går i skola och är engagerad i skolans elevråd. Hon tränar karate i byns idrottsförening. Hon har fått många kompisar och börjar så sakteliga må lite bättre. Nu har Migrationsverket beslutat att Nellie och Anna-Maria ska utvisas till Armenien. Trots att Ann

Skapad: 2014-10-24 Statistik

Det racker nu 2014

Vi kräver att politiker agerar och lagändrar så att våldsmakare kan identifieras, avhysas och straffas. Sluta värna om våldsmakarnas integritet. Inför övervakningskameror, maskeringsförbud, inställelsetvång för våldsmakare på matchdagar etc...‪Hjälp oss att skapa fysiska namnlistor runt om på landets alla arenor såväl som denna onlinenamninsamling.Listorna samlas in och skickas till politiker. Gå gärna med i Facebook gruppen #Det räcker nu och bjud gärna in dina vänner - men tänk på att de ska v

Skapad: 2014-03-31 Statistik

Rädda Nader

Nader(fingerat namn) är en pojke från Jemen som har sökt asyl i Sverige. Den 21 augusti 2013 mördades Naders mor och morbror av Naders far. Motivet var att de hade hjälpt Nader att fly för att undkomma faderns misshandel och dödshot. Nu vill migrationsverket utvisa Nader. Det innebär en säker död för Nader. Natioenell lagstiftning i Jemen föreskriver inga eller ringa straff för hedersmord. FÖRSÖK ATT HJÄLPA NADER OCH PROTESTERA MED DIN NAMNUNDERSKRIFT! Glöm inte att sprida budskapet till dina vä

Skapad: 2014-01-08 Statistik

Bevara Våno skola

Pargas stad planerar en skolreform där hela skolsystemet synas. En arbetsgrupp har skrivit en rapport där de utrett 3 alternativ för hur periferibarnens undervisning i klasserna 1 - 6 skall ordnas. Alternativ 2 och 3 betyder en stängning av Våno skola.  Våno skola är en 3-lärar byskola belägen på en idealisk naturskön plats bredvid havet. Skolan har en stor gård med varierande möjligheter till aktiviteter, både under lektionerna och rasterna. Närheten till naturen och havet gör det möjligt att u

Skapad: 2014-09-25 Statistik

Matupproret

Nytt matuppror!Vi behöver mer närproducerat och grönt Vi vill att Sverige ska;• ha högre grad av självförsörjning på livsmedel• värna om god djurhållning och ekologisk matproduktion• ge effektiva produktionsstöd åt närproducerad, giftfri och näringsrik mat. • Det är fel att Sveriges livsmedelsproduktion är så låg att vi får akut matbrist på tre dagar om transporterna från Europa stannar. • Det är fel att EU:s jordbruksstöd främjar storskaliga jordbruk med enorma maskinparker – istället för jobb

Skapad: 2014-03-08 Statistik

Rädda livet!

Vi vill att Migrationsverket tar tillbaka utvisningsbeslutet på Alexey, och på detta sätt rädda livet på honom.  

Skapad: 2013-12-04 Statistik

Tjejjouren i Malmös strejk

Tjejjouren i Malmö kräver ett statligt grundstöd och medel för minst två 50%-tjänster från Socialstyrelsen!   Tjejjouren i Malmö är sedan 14 år tillbaka en av Sveriges största ideellt drivna tjejjourer. Vi har sedan strejkens start i mitten på november 2013 pratat med kommunen som tycker att vi gör ett superviktigt arbete. Kommunen vill stödja oss att få igenom ett statligt grundstöd samt att synliggöra tjejjoursverksamheten separat från kvinnojourerna. Vi fortsätter kampen och vänder oss nu t

Skapad: 2014-03-07 Statistik

NEJ till margarin & lättprodukter i Vetlanda barnomsorg & skolor

Nej till lättmargarin i skolan I Vetlanda kommun har det beslutats att ta bort det naturliga fettet i skolan, och endast servera lättmargarin till barnen. Barn behöver näringsrik mat med bra fett för att orka med skoldagen mest optimalt. Det ska vara bra kvalitet på proteiner, bra val av kolhydrater och bra naturliga fetter - detta tillsammans ger en mera stabil och jämn blodsockerkurva vilket är fördel för barn som ska sitta och lära sig en mängd kunskap under dagen. Från start så ska ett barn

Skapad: 2014-02-07 Statistik

Media - Sätt planetens gränser i fokus varje dag!

  Vi vill se "Studio för överlevnad" på bästa sändningstid varje dag på motsvarande sätt som man har sportstudio och ekonominyheter! Fem år! Det är den tid vi har på oss att ställa om mänsklig verksamhet så att den håller sig inom de planetära gränserna. Det är bråttom! Mycket bråttom med tanke på hur stora och komplexa system som måste förändras. Om vi inte lyckas inom denna tidsramen visar observationer och prognoser att de senaste 10 000 åren av stabilt klimat är över. Mänskligheten är nu de

Skapad: 2014-12-02 Statistik

Låt inte barnen i Oskarshamns skolor betala krisen!

Ni som styr ekonomin i Oskarshamn, våga satsa på barnen... Nu räcker det med nedskärningar inom samtliga skolformer i Oskarshamns kommun! Det finns en stor risk för förödande konsekvenser för alla som arbetar inom skolan och framför allt för våra barn. Visa att du också fått nog och skriv under för skolans framtid.

Skapad: 2014-12-10 Statistik

Saxån

English, polish, german below Vi motsäger oss de ändringar angående fisket i Saxån, Landskrona, som FVO(Fiskevårdsområdet) har bestämt inför 2015. Vi anser att det reglerna som det har beslutats om är helt fel utifrån ett modernt sportfiske. Vi vill att nya regler sätts där man tar hänsyn till sportfisket samt beståndet i ån. Ingen av oss vill se Saxån tömd på fisk. Catch&Release, Max och minimimått, gräns på antalet fiskar man får ta upp, ser vi som självklara saker. Reglerna bör tas fram

Skapad: 2014-12-18 Statistik

Rädda Bromma Flygplats från storflygplatsplaner

Lilla Bromma flygplats har under sin existens hela tiden använts för mindre regionalflyg och småflygverksamhet. Nu försöker flygplatsföretaget Swedavia under största hemlighetsmakeri få betydligt fler och mycket större flygplan än någonsin att trafikera Bromma flygplats. Swedavia försöker till varje pris göra om Bromma till en storflygplats.Mänskligt Brommaflyg är en grupp som arbetar FÖR Bromma Flygplats, men MOT den kraftiga ökningen av trafik med stora flygplan som politiker och andra makthav

Skapad: 2014-10-09 Statistik

Guldkort till Mathilda

Skriv under om ni tycker Mathilda förtjänar att få ett guldkort till Grönalund i sommar !!!! ♡♡

Skapad: 2014-03-16 Statistik