Media - Sätt planetens gränser i fokus varje dag!

 

http://stockholmresilience.org/images/18.3110ee8c1495db74432636f/1421337806047/PB_FIG33_media_11jan2015_web2.jpg

Vi vill se "Studio för överlevnad" på bästa sändningstid varje dag på motsvarande sätt som man har sportstudio och ekonominyheter!

Fem år! Det är den tid vi har på oss att ställa om mänsklig verksamhet så att den håller sig inom de planetära gränserna. Det är bråttom! Mycket bråttom med tanke på hur stora och komplexa system som måste förändras. Om vi inte lyckas inom denna tidsramen visar observationer och prognoser att de senaste 10 000 åren av stabilt klimat är över. Mänskligheten är nu den största kraften bakom de stora globala systemen som styr klimatet och tillstånd i atmosfären och haven.

Trots detta ödesdigra ämne har inte vår public service, radio och tv, tagit sitt uppdrag på det allvar som krävs. Media och folkbildning är avgörande för att vi ska ha minsta möjlighet att lyckas ändra vårt beteende och våra styrsystem lokalt och globalt. Då krävs det mer än några få program på undanskymda kanaler på udda tider. Att på kunskapskanalen sända program som "Planetens gränser" där forskarna ger oss 5 år innan det är för sent att agera, utan att låtsas om dessa fakta i de timvisa "nyhetssändningarna" som är varje dag på varje kanal är bortom all reson.

Nu krävs det att SVT och Sveriges Radio i varje nyhetssändning, på liknande sätt som man rapporterar om sporthändelser och ekonomi, rapporterar om de planetära gränsernas tillstånd och senaste nytt.

 

För allmänhetens service krävs även att man anställer journalister med specialkunskaper inom miljö och hållbarhet som inte minst kan ge analyser av andra nyheter och händelser ur ett hållbarhetsperspektiv.