Förenkla anmälningsskyldigheten för talkoarbete

Från och med 1.7.2014 ska byggnadsentreprenader och uppgifter om de personer som arbetar på byggplatser meddelas till skatteverket månatligen. Detta gäller också föreningar som bygger och renoverar. Orsaken till dessa nya direktiv är att man vill bekämpa den gråa ekonomin.

Skyldigheten att meddela träder i kraft då entreprenadsumman utan moms överstiger 15 000 € och det uppstår en gemensam arbetsplats, dvs fler än en entreprenör är verksam på arbetsplatsen. Om arbete görs på talko ska också detta meddelas till skatteverket. Om den uppgiftsskyldige inte uppfyller sin plikt kan denne påföras en försummelseavgift på t.o.m. 15 000 €.

Då SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) ordnade byggmässa för föreningar 13.9.2014 framkom det i skatteverkets föreläsning att samma regler gäller för både talkoarbetare och dem som arbetar inom byggbranschen. Alla som kommer på talko ska ha fotoförsedda personkort med namn och skattenummer. Dessa personer ska också införas i skattenummerregistret.

Dessa krav kan många gånger vara väldigt svåra att fylla. Man vet inte alltid på förhand vem som kommer på talko för att t.ex. måla en kväll. Det blir då väldigt svårt att tillverka ett personkort med fotografi och skattenummer, som knappast alla kommer ihåg att ta med. Och vad är meningen med att lägga till dessa personer i skattenummerregisteret, som är menat åt dem som jobbar inom byggbranschen?

Denna skyldighet kommer alltså att medföra massor med extra arbete för föreningar som bygger och renoverar. Det kommer också att bli mycket svårare att få talkofolk att ställa upp och till sist kommer talkoandan att dö ut.

Vad jag har fått erfara vet skatteverket inte heller hur lagen skall tolkas och svaren på dessa frågor varierar från fall till fall.

Talkoarbete borde inte likställas med lönearbete och därför anser jag att anmälningsskyldigheten borde vara annorlunda vid talkoarbete. Är du av samma åsikt skriv då under denna adress!