Matupproret

Nytt matuppror!
Vi behöver mer närproducerat och grönt

Vi vill att Sverige ska;
• ha högre grad av självförsörjning på livsmedel
• värna om god djurhållning och ekologisk matproduktion
• ge effektiva produktionsstöd åt närproducerad, giftfri och näringsrik mat.

Det är fel att Sveriges livsmedelsproduktion är så låg att vi får akut matbrist på tre dagar om transporterna från Europa stannar.

Det är fel att EU:s jordbruksstöd främjar storskaliga jordbruk med enorma maskinparker – istället för jobb och lokal utveckling för människor på landsbygden.

Det är fel att vi lockas och manipuleras att köpa billig importerad mat som transporterats långa sträckor, är av sämre kvalitet, innehåller mer gifter och ofta har genmanipulerats och/eller preparerats med antibiotika.

Det är fel att allt fler svenska köttbönder tvingas lägga ner verksamheten för att de inte kan konkurrera med import från länder där djuren missköts, köttet är sämre och, som det visat sig, kan vara häst – istället för nötkött.

Det vi äter påverkar oss och våra barn, kretsloppet och klimatet.
Ju mer närproducerat, ekologiskt och grönt vi äter, desto större möjligheter blir det att överleva på landsbygden och att bromsa klimatuppvärmningen.
Använd din konsumentmakt tills Sverige får en ny strategi för en sund inhemsk livsmedelsproduktion! Ju mer närproducerad och bra mat vi köper, desto större blir efterfrågan och utbudet av sådana produkter.

Förändringen börjar i affären och köket
-anslut dig till Matupproret!

Inez Abrahamzon - For Future | Lotta Gröning - For Future | Yvonne Nenander | Margaretha Runvik Wickberg - Tankesmedjan Ida


Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Lotta Gröning överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook