Tjejjouren i Malmös strejk

Tjejjouren i Malmö kräver ett statligt grundstöd och medel för minst två 50%-tjänster från Socialstyrelsen!

 

Tjejjouren i Malmö är sedan 14 år tillbaka en av Sveriges största ideellt drivna tjejjourer. Vi har sedan strejkens start i mitten på november 2013 pratat med kommunen som tycker att vi gör ett superviktigt arbete. Kommunen vill stödja oss att få igenom ett statligt grundstöd samt att synliggöra tjejjoursverksamheten separat från kvinnojourerna. Vi fortsätter kampen och vänder oss nu till politikerna i riksdagen och regeringen!

 

Vi har genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen utvecklat vår verksamhet kontinuerligt. De senaste tre åren har vi haft ca 1000 stödsökande per år. Men stödverksamheten är bara en del av det enorma arbete vi gör. Till stor del gör vi förebyggande arbete så som att anordna temadagar, regionala utbildningar, 8 mars-festivaler, 25 november-arrangemang och manifestationer på bland annat Malmöfestivalen. Vi håller två studiecirklar om året och vi föreläser på skolor för elever och lärare.


Vi kan inte längre premieras endast för vår stödverksamhet, det är dags att värdesätta vårt förebyggande arbete! Värdesätta det genom långsiktiga ekonomiska resurser!

 

 

Här kan ni läsa om våra pressmeddelanden och hur strejeken har synts i media:

http://www.tjejjourenimalmo.se/?page_id=225


Tjejjouren i Malmö    Kontakta namninsamlingens skapare