Uteslut Jerker Nordlund ur Mp

Jerker Nordlund bör omgående uteslutas ur Miljöpartiet om partiet ska uppfattas som trovärdigt i dess strävan efter demokratiska värderingar och fred.

I Miljöpartiets partiprogram kan man läsa: ” Inom den gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka det internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och samtidigt finna sätt att demokratisera den globala ekonomin.”

Att kalla israel för sinnessjukt och därefter uppmana till en ”skyndsam och fredlig nedmontering av staten Israel” är otvivelaktigt odemokratiskt. Detta uttalande visar på en onyanserad och vinklad världsuppfattning. Vi har svårt att se hur detta uttalande på något vis kan förenas med partiets grundläggande vädringar och demokratiska principer. Mp bör omgående ta avstånd från detta uttalande och omedelbart utesluta Nordlund ur partiet för att kunna ha trovärdighet som ett parti som representerar ett demokratiskt, mångkulturellt och pluralistiskt Sverige.

(Se Nordlunds uttalande http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19267753.ab)