Rädda Bromma Flygplats från storflygplatsplaner

Lilla Bromma flygplats har under sin existens hela tiden använts för mindre regionalflyg och småflygverksamhet. Nu försöker flygplatsföretaget Swedavia under största hemlighetsmakeri få betydligt fler och mycket större flygplan än någonsin att trafikera Bromma flygplats. Swedavia försöker till varje pris göra om Bromma till en storflygplats.

Mänskligt Brommaflyg är en grupp som arbetar FÖR Bromma Flygplats, men MOT den kraftiga ökningen av trafik med stora flygplan som politiker och andra makthavare försöker smyga in.

Förändringen som politikerna försöker genomföra är dramatisk. Tänk dig ett mindre samhälle med en liten lokalgata. Lokalgatan uppskattas och används av alla som bor där – bilister, cyklister och mopedåkare. Helt plötsligt kommer ett beslut där lokalgatan ska ersättas med en stor fyrfilig motorväg.

Besök vår hemsida för mer information: www.manskligtbrommaflyg.se

 


Mänskligt Brommaflyg    Kontakta namninsamlingens skapare