2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprop för de rumänska romer som tvingas till tiggeri i Karlstad

Många av oss sitter just nu i varma hus, har varma kläder och har mat för dagen, men så är det inte för alla. I Karlstad just nu finns det massor av romer som bor på gatorna och fryser och ber oss om lite pengar. Karlstad Kommun säger att ''det är inte deras uppgift att ta hand om dem. Man skyddar sig just nu bakom EU-förordningar. Men någon medmänsklighet måste det ju finnas! Dessa personer som ligger och fryser på gatorna utan mat och pengar är människor. De måste bli behandlade som människor!

Skapad: 2014-10-29 Statistik

Stoppa planerna på att lägga ner mellanstadiet på Sofieberg!

Alliansen i Barn- och Utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på att göra Sofiebergs skola till en tvåparallellig F3-skola. Sofiebergs skola är en fin, väl fungerande skola med en intilliggande förskola som möjliggör en trygg skolgång från tidig ålder upp till åk 6. Detta är Tyresös styrande politiker beredda att offra. Föräldrar till elever på Sofieberg är emot förslaget som är ogenomtänkt och illa utrett samt brister på ett antal punkter: Valfriheten och mångfalden minskar och det fria sk

Skapad: 2014-01-18 Statistik

Stoppa licensjakten på lodjur!

  Enligt Riksdagsbeslut ska miniminivån för lostammen ligga på 300 föryngringar per år. Detta har uppnåtts en enda gång de senaste 12 åren. Antalet kullar hade 2010 minskat med 25%! Licensjakten har lagts precis under lodjurens parningsperiod. Enligt inventeringarna har antalet lodjur sjunkit från cirka 1 700 till 840 individer mellan 2009 och 2014.Licensjakten ställdes in i delar av Sverige 2014, istället beviljades omfattande skyddsjakter, trots att antalet lodjur låg under miniminivån.I t.

Skapad: 2012-01-03 Statistik

Karlstad Universitet lägger ner viktiga utbildningar!

Karlstads Universitets rektor Åsa Bergenheim gick i slutet av september ut med att Universitetet lägger ner utbildningarna inom biomedicin och oral hälsa - dvs. biomedicinsk analytiker, receptarie och tandhygienist utbildningarna. Ingen information gavs till berörda parter innan informationen gick att läsa i tidningen - med rubriker som "Universitetet gör besparingar". Vi motsätter oss behandlingen av personal vid utbildningarna och berörda parter - att informera lärarna, Landstinget, apoteken

Skapad: 2014-11-06 Statistik

Protest mot sämre skolmat på Engelbreksskolan

Jag fick idag det bifogade meddelande från Engelbreksskolan i Borås Stad där dom informerar om behovet att skära ner på matbudgeten för barnen på Engelbreksskolan. Vilket kommer innebära inköp av billigare råvaror och därmed sämre kvalité på maten till våra barn. Kosten står för 80% av en människas prestationer då det är bränslet som driver oss. Om bränslet försämras så försämras även prestationerna. Energi, förbränning och blodsocker styrs helt och hållet av det vi stoppar i oss. I ett samhälle

Skapad: 2014-11-21 Statistik

Rädda Blankaholm

Rädda Blankaholm – Red Blankaholm - Rettet Blankaholm -  Save Blankaholm (Versions in Danish, English and German follows below) Måndagen den 25 maj 2014 tog kommunpolitiker i Miljö & byggnadsnämnden i Västervik ett beslut som i praktiken leder till en säker och snabb död för samhället Blankaholm. En landsbygd som efter nedläggningen av en stor träindustri på 70-talet präglades av arbetslöshet och avflyttning, men där invånarna med hårt arbete lyckats etablera en liten blomstrande ferieoas so

Skapad: 2014-05-27 Statistik

bygg om väg 153 och väg 154

Väg 153 och 154 är trafikfarliga och i uselt skick. Varje dag färdas människor till skolor, arbete och handel i området. Butiken Gekås har ca 5 miljoner besökare varje till detta tillkommer anställda och varutransporter. Nu ligger inte bara Gekås i området boende, arbetare, skolor, fabriker och affärer i mängder. Alla dessa måste färdas på dessa vägar dessutom tillkommer  förbipasserande turister, transporter på väg till eller från kusten. Incidenter och olyckor inträffar tyvärr så gott som dagl

Skapad: 2014-07-25 Statistik

Bort med förbudet mot äppelsnäckor.

Pomacea-snäckor är tropiska snäckor, och släktet består av sex arter. En art har invaderat risodlingar i Spanien, och sedan en tid tillbaka är hela släktet belagt med spridningsförbud. Det tycker vi är fel, speciellt med tanke på att Pomacea-arten (Pomeca diffusa) vi håller i akvarium ej kan äta levande växter då dess radula (skraptunga/tand) är för svag för detta. En art som äter växter skulle vi absolut inte vilja ha i våra akvarium, även om den var tillåten! Pomeca diffusa har man hållit i ak

Skapad: 2014-10-06 Statistik

Rädda Haninges kulturpark

UR ASKAN I ELDEN! KULTURPARKEN ÄR ÅTERIGEN HOTAD!!!! Precis när vi började ana en ljusning i rivningshotet mot Kulturparken så kom nästa dråpslag. Kommunens fastighetsförvaltare Tornberget har sagt upp hyresavtalen för Levande Zon i Gula Villan och RoJteatern i G:a Folkets Hus för omförhandling och föreslår en hyreshöjning på 244% för Levande Zon (från 48.000/år till 165.000/år) respektive 560% för RoJteatern (från 63.000/år till 415.000/år). Skulle detta bli verklighet går båda föreningarna i k

Skapad: 2013-06-05 Statistik

Intersektionell feminism utan gränser!

Vi är många antirasistiska feminister som är upprörda över att Nordiskt Forum, som under veckan samlat tusentals feminister och kvinnorättsaktivister i Malmö, samtidigt valt att bjuda in Norges jämställdhetsminister Solveig Horne från Fremskrittpartiet. En minister från ett parti som är känd för sin rasistiska, homofoba, transfoba och anti-feministiska politik. Nu när rasismen och fascismen breder ut sig i hela Europa och tar allt större plats i parlamenten med Sverigedemokraterna i Sverig

Skapad: 2014-06-16 Statistik