VA Västanvik

I närliggande områden och i andra kommuner har VA anslutning kostat 130 000:- men enligt besked från Norrtälje kommun kommer VA avgiften i Västanvik att kosta 260 000:- plus indragning till huset.
Fastighetsägarna i Västanvik begär berörda politiker i Norrtälje att halvera avgift till 130 000:- som det har kostat i närliggande områden och i andra kommuner.


Var med och påverka med ditt namn.