Kaffekampen

Vill göra en protestlista, mot att kommunen vill dra in kaffet på äldreboenden. Skriv under om du tycker att detta är FEL!!