Låt Zaid stanna

Hej

Vi mottog för ett tag sedan nyheten om att Zaid Lundberg inte får fortsätta undervisa oss efter nästa kurs. Även om hans anställning sägs upp på grund av ekonomiska faktorer har vi svårt att förstå beslutet. Zaid är den lärare som vi har kommit absolut närmast. Han har lyckats oerhört väl med att skapa de sociala band, med hög emotionell och kognitiv samklang, som är direkt avgörande för att skapa den bästa möjliga lärandesituationen. Vidare kommer han direkt från fältet vilket gör att han kan ge oss handfasta råd om hur vi ska lägga upp vår undervisning utifrån den kunskap vi internaliserar under utbildningens gång. Detta i kombination med hans stora lust att lära ut samt hans goda humör gör att vi inte vill förlora honom som lärare. Således vill vi be er att ta vår vädjan på allvar, gräva lite djupare i fickorna och låta Zaid stanna!


Gustav Sjöström    Kontakta namninsamlingens skapare