STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

 Till våra beslutsfattare i Landstinget och Sveriges Socialminister

Vi kräver omedelbart stop för fortsatt nedrustning i vården.

Landstinget i Västernorrland har i likhet med många andra Landsting under många år ägnat mycket tid och kraft åt en omfattande nedrustning av sjukvården. Detta kan vi som boende i de sju kommunerna i Västernorrland liksom i övriga Sverige ej accepter. Då en fortsatt nedrustning hotar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö, något som vare sig vi som patienter eller personalen kan eller skall acceptera, och därför kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning av vården i Västernorrland och övriga Sverige. Dessutom har alla neddragningarna skett och sker allt jämt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket vi som medborgare i Västernorrland liksom i övriga Sverige vare sig kan eller skall acceptera, då det handlar om skattepengar och människoliv. och därmed har vi som medborgare rätt att ta del av och kräva att Landstinget redovisar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige. Och mot bakgrund av vad som anförs i detta upprop säger vi omedelbart och bestämt nej för fortsatta nedrustning i sjukvården i såväl Västernorrland som i övriga Sverige. Begreppet vård på lika villkor existerar inte i vare sig Västernorrland och lika lite på många andra platser i Sverige, man tvingas också fråga sig hur Landstinnget i Västernorrland kan gå med större underskott ju mera man drar ned på vården som skall vara Landstingets huvuduppgift? Använd våra skattepengar på rätt sätt och utveckla vården med fler platser i slutenvården istället för att betala böter för felplacerade sängar som gör det tungarbetat för personalen och oetiskt för patienterna. Skrota Landstinget. Stoppa nedrustningen i vården. Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland. Sätt patienterna i centrum. Återupprätta de små sjukhusen och skapa en mindre organissation och administrativ stab under varje sjukhus. Ge läkarna mera tid åt patienterna, genom att återanställa läkarsekreterana. Använd våra skattepengar till att tillhandahålla en värdig vård till gamla, handikappade och sjuka och vårdbehövande, så att de slipper att vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, så som korridorer, sköljrum och expeditioner, vilket ej är värdig vård och kostar mångmiljon belopp i böter inte minst för Landstinget i Västernorrland, detta kräver vi omedelbart stop för. Börja omsätta begreppet vård på lika villkor i praktiken och återställ de små närsjukhusen med närhet till god och trygg vård. Låt inte dyrbar tid gå åt till att ambulanssjukvården skall behöva stå hos svårt sjuka mänskor och ringa till våra sjukhus för att kolla om det finns plats, då har det spårat ur totalt för sjukvården och välfärden i Sverige och Västernorrland. Redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige. Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland. Till och med rehabiliteringsvården i Västernorrland har Landstinget havirerart då man sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand och minskade tillgängligheten från 40 timmar i veckan till ca 5-6 timmar i veckan. Platserna vid Medicinsk rehab minskades från 16 till 8 trots ett löfte från opositionsrådet Per Wahlberg att rehabiliteringen skulle öka Liknande situationer råder säkert på flera ställen i vårat avlånga land. Presentera omgående konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige, då det handlar om skattemedel alltså hela svenska folkets pengar. Skrota alla fallskärmar och använd dessa pengar i ställe till att utöka platserna i sjukvården med mera personal och fördela fallskärmarnas pengar till att betala sjukvårdsanställda ordentliga löner med tanke på det ansvar de har. Nu har vi fått nog av Landstingets ständigt pågående nedrustning i vården.Du som stöder budskapet i detta upprop uppmanas att visa ditt stöd genom att omgående skriva på detta upprop

 • Stoppa nedrustningen i vården i Sverige och Västernorrland
 • Lägg ned Landstinget
 • Pressentera omedelbart såväl konsekvensbeskrivning som kostnadsanalys för all nedrustning i vården
 • Bevara Sollefteå och Örnsköldsviks Sjukhus
 • Bevara Rehabmedicin och reehabbassängen i Härnösand
 • Ge patienterna en säker och kvalitativ god vård
 • Ge personalen en bra arbetsmiljö och arbetsro
 • Få bukt med överbeläggningarna
 • Överför all verksamhet som inte har med vården att göra till andra myndigheter
 • Frigör alla tänjbara resurser till vård genom att minska antalet höga tjänstemän och chefer
 • Överför kullturen till Kommunens kullturenhet
 • Överför kollektivtrafiken till trafikverket/Kollektivtraffikmyndigheten
 • Överför museiverksamheten till Staten
 • Ta bort alla onödiga chefer tjänstemän och politiker i Landstinget
 • Stoppa Stafettläkarna, en onödig kostnad för Landstinget
 • Skrota alla fallskärmsavtal och använd pengarna till vården

Tack all som stöder detta upprop  med era påskrift 

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

För stoppa nerustningen i vården i Västernoerland och Sverige