2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Svenska chaufförer mot orättvisor i åkeribranchen.

En enkel namninsamling som visar vårat missnöje över: Skatter och kostnader,cabotage, och smutskastning. Det sägs att till trots regeringen har höjt skatter och avgifter för att komma ikapp och förhindra ökad miljöförstörelse så har utsläppen ökat med 35% Förslag att höja skatter och övrigt ännu mer.Vi förstår att det har ökat, för att varje gång ett åkeri tvingas omkull,flyttas godset till något utlänskt åkeri som bedriver cabotage trafik här. 40% av den tunga trafiken i Sverige idag är av utlä

Skapad: 2012-01-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2333 2313
2013 264 263

NEJ till större barngrupper i Uppsalas kommuns förskolor!

   

Skapad: 2013-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 261 261
2013 261 261

Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Till kommunstyrelsen (Kopia skickas till medier)   Angående planprogram för Stationsområdet Lomma och den planerade ökade tågtrafiken på Lommabanan. Överallt i landet byggs leder runt tätorterna för att minska störningar från buller, föroreningar och risken för olyckor. I Lomma får dock halvkilometerlånga godståg köra i hög hastighet rakt igenom villaområdena. Störningarna för de omkringboende är stora. Vi boende vänder oss därför kraftigt mot all planerad ökning av trafiken. Den utökning som pl

Skapad: 2013-06-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 387 387
2013 255 255

Mindre barngrupper

Vi vill ha minskade barngrupper i Uppsala kommuns förskolor och resten av Sverige. För åldrarna 1-3 år bör gruppstorleken ALDRIG överskrida 10-12 barn och för åldrarna 3-5 aldrig över 15 barn!

Skapad: 2013-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 275 274
2013 250 249

Öppet brev till tidningen Hundsport samt dess ansvariga utgivare

Uppfödare och pudelägare som är medlemmar i Svenska Pudelklubben, Svenska Kennelklubben och därmed FCI ställer sig frågande till hur Svenska Kennelklubben bortser från det enda rättesnöre, dvs rasstandarden, som finns för att uppfödare ska kunna föda upp rastypiska hundar. I senaste Hundsport kan man se en halvsidesannons med flerfärgade pudelbesläktade hundar som idag inte är godkända enligt gällande rasstandard. FCI har gått ut med en uppmaning till samtliga medlemsländer att inte godkänna avk

Skapad: 2013-12-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 273 243
2013 247 218

Vi är emot negativ exploatering av Odensala

Vi protesterar mot den negativa exploatering av Odensala som Östersunds kommun vill genomföra enligt Översiktsplanen. Översiktsplanen föreslår omfattande byggnationer av flerfamiljshus i det populära naturområde som avskiljer stadsdelarna och i dagsläget nyttjas till friluftliv och rekreation, samt öppnande av bussgatan till Torvalla (och sannolikt vidare till Söder via Odensala). Genomförande av planerna skulle göra ett nu lugnt och barnvänligt område till en genomfartsled och medföra att vä

Skapad: 2013-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 249 249
2013 247 247

Demokrati i Söderhamn

Undertecknade är väljare som på olika sätt försöker värna om och bidra till utvecklingen i Söderhamns kommun. Att kommunledningen inte oroas av bristen på öppenhet och demokrati i kommunen oroar oss mycket. Vi tror alla att det finns mycket sanning i den bild som kommer fram i Söderhamnskurirens granskning av kommunen som arbetsgivare (http://helahalsingland.se/soderhamn/1.5528952-en-affar-med-bara-forlorare). Kunniga och påstridiga befattningshavare manövreras ut och andra tjänstemän skräms där

Skapad: 2013-02-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 247 245
2013 246 244

Rädda Oskarskolans Framtid!

Oskarskolans framtid är hotad. Politiker och skolledning planerar att på sikt avveckla skolan. Oskarskolan är navet på Oscarshem, ett bostadsområde som växer och där fler barn flyttar in hela tiden. Vi vill inte förlora möjligheten att kunna välja en liten skola med stora gröna lekytor som är ett tryggt första steg in i skolvärlden! Vi vill med den här namninsamlingen uppmana alla att istället bevara Oskarskolan. Skriv på och var med om att rädda Oskarskolan!  

Skapad: 2013-05-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 240 239
2013 240 239

Inrätta ett offentligt register för dömda pedofiler

Se till att skriva under och dela med er av detta. Så kanske politikerna kan se hur många som vill ha ett offentligt register på dömda pedofiler som i USA.   Vi gör ju allt vi kan för att skydda barnen.   Besök vår Facebook sida!   https://www.facebook.com/pages/Inr%C3%A4tta-ett-offentligt-register-f%C3%B6r-d%C3%B6mda-pedofiler/140949522632418

Skapad: 2013-03-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 272 267
2013 235 230

Medelklassupproret

Vi vill INTE ha regeringens femte jobbskatteavdrag.Vi vill hellre se satsningar på den gemensamma välfärden.

Skapad: 2013-09-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 243 242
2013 233 232Facebook