Stoppa REVA

Sveriges asylpolitik idag bär tydliga likheter med Sveriges utvisningar av judar till Nazityskland på 30-talet. Det är mot bakgrund av denna politik det grundlagsvidriga REVA-projektet måste förstås. Och det är denna politik vi gemensamt måste STOPPA - över alla partigränser. Det är denna rättsordning som bryter mot ordningen i rätten. Närmare bestämt mot folkrätten och grundlagen. Närmare bestämt mot den del av folkrätten och grundlagen som rör Sveriges internationella överenskommelser om respekt för mänskliga rättigheter.

Polisen bryter mot lagen. En paradoxal mening. Men så långt har det alltså gått: den statliga myndighet som ska upprätthålla rikets lag och ordning - bryter själv mot rikets lag och ordning i sina systematiska, godtyckliga och rättsvidriga ingrepp i människors privatliv.

skriv på