Inhägnad/Rastgård för våra hundar

Vi vill ha ett inhägnat område i Skänninge där vi kan släppa våra hundar så att de kan springa och leka samt att vi kan använda inhägnaden för träning av lydnad mm.

Vi uppmanar Mjölby kommun att hjäla oss med förverkligandet av detta.


Cristina Holgersson    Kontakta namninsamlingens skapare