Tillgång ALB

Vi protesterar över Försvarshögskolans beslut om att begränsa öppettiderna för biblioteket från och med den 1:a januari 2014.

Framförallt ställer vi oss frågande till tidpunkten för stängningen. Det är mycket märkligt att tidpunkten är satt utan någon hänsyn till studenterna, eftersom det ligger precis i slutfasen av terminen. Samtliga studenter har kursavslutning i mitten av januari och stängningen påverkar därmed väsentligt vår studiemiljö när flera ska skriva sina tentor, uppsatser m.m. Beslutet bör därför åtminstone skjutas till slutet av höstterminen, den 19:e januari 2014. Detta för att vi studenter ska kunna anpassa oss till nya regler när en ny termin börjar. Att flytta stängningen på det sättet skulle underlätta för studenterna i allra högsta grad, utan att i större mån påverka beslutet i sig.

Vi kräver därför att beslutet om att begränsa bibliotekets öppettider skjuts till åtminstone avslutningen för höstterminen den 19:e januari 2014.