Föräldrarnas svar på remissförslag för områdeslokalplan gällande

Vi, undertecknade föräldrar, ställer oss bakom första alternativet av de två som Barn- och Skolnämnden skickat på remiss, med följande ändringar:

  • Munspelets paviljonger - som har kostat 11, 5 miljoner! - står kvar

  • Nya Munspelet, tillsammans med Munspelets paviljongskola, blir en F-6-skola med 2 klasser i varje årskurs

  • Flygelskolan blir en F-6-skola (enligt ursprungliga förslaget)

  • Östratornskolan förblir en F-9-skola (en klass i varje årskurs i F-6 och 4 klasser i varje årskurs i 7-9)

  • Byggnad för specialsalar (8 st salar) tillhörande högstadiet på Östratornskolan, föreslår vi att ett nytt hus byggs mellan Östratornskolan och Flygelskolan, då den senare har en stor yta tillgänglig

På det viset formar dessa 3 skolor ett « campus » som rymmer alla barn som ska behöva få plats i området enligt Kommunens prognoser.

 

Vid sidan av detta ska en skola byggas vid Brunnshög.

Vi stöder dessutom Östratornskolans lärare i deras remissvar och ställer oss bakom deras konsekvensanalys.

Vi tror att en 4-9-skola med 750 elever skulle bli en dålig miljö för barnen, deras utveckling och skolgång.

Vi ställer oss också kraftigt emot att « pulkabacken » skulle jämnas med marken och ersättas med en ny byggnad, då detta skulle innebära en mycket hårdare, mer begränsad och tråkigare miljö för barnen.

Framförallt skulle de minsta barnen - samtidigt som de byter skola i en ung och känslig ålder (se lärarnas remissvar) - komma till en ny skola där det inte finns utrymme att springa av sig, leka och fortsätta att vara små.

 

Hela texten hittar du här