Hjälp oss att bevara Berghems skog!

Vi tycker att Berghems skog är en viktig länk mellan Järväfältets och Görvälns naturreservat. Den är en viktig grön vandringskorridor för de vilda djuren, fåglarna och naturen.

Vi tycker att Berghems skog måste bevaras som ett viktigt naturområde och inte bli störd av ytterligare bebyggelse.