Vi kräver förändring gällande betygssystemet!

Exempel: Vi får ett prov med 10 E frågor, 5 C frågor och 5 A frågor, som resultat får eleven i fråga 10 E poäng uppfyllda, 4 C poäng uppfyllda och 5 A poäng uppfyllda. Resultatet blir då D pågrund av hur de nya betygskriterierna är formulerade som inte tar hänsyn till högre prestationer. Eleven får då ett D på detta moment i kursen och är då dömd till att högst få ett D i slutbetyg då betygskriterierna är skrivna så som att för att uppnå t.ex. C så måste eleven uppnå alla C mål och de flesta skolor erbjuder inte omprov.

Hur kan man få ett C i slutbetyg om man har visat flera förmågor som uppnår B, men bara en förmåga som uppnår C?

Vad gör det här med motivationen för oss elever? Inte konstigt att elevernas betyg i genomsnitt har sjunkit. Vi har heller ingen chans att rätta till våra misstag, en gång F alltid F. Man blir trött på att sträva högt, när det höga betyget A är näst intill omöjligt att få, i alla fall i skolor med höga krav.

Skriv under och efter 3 månader skickas namninsamlingenin till riksdagen.
NU GÖR VI NÅGOT ÅT DETTA.