Vi anger inte! Ett upprop från Sveriges lärare med anledning av förslaget om en angiverilag

Regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna avser att gå vidare med förslaget om en angiverilag som togs fram i Tidöavtalet. Vi anställda inom offentlig sektor kan bli skyldiga att ange papperslösa som vi möter i våra arbeten. Ett förslag som, utöver att vara inhumant och kommer spä på splittringen i samhället, strider mot offentligt anställdas uppdrag och yrkesetik. Vi lärare ska ha en förtroendefull relation med elever och vårdnadshavare och skolan behöver vara en trygg plats för alla för att ge förutsättningar för god lärmiljö. Lärares uppgift är att förmedla kunskap, inte att bedriva migrationspolitik. Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och artikel 28 uttrycker alla barns absoluta rätt till utbildning; alla barn utan undantag. I praktiken riskerar en angiverilag att bryta mot barnkonventionen, då skolan inte längre blir en trygg plats dit familjer vågar skicka sina barn, av rädsla för att anges. 

Syftet med en angiverilag sägs vara att bekämpa ett tilltagande skuggsamhälle: ”Tyvärr går tusentals under jorden varje år, och blir en del av ett växande skuggsamhälle där människor utnyttjas och inte minst barn far illa”, säger migrationsminister Maria Malmer Stenegard i en intervju med Vi Lärare (2023:08:16). Tvärtemot Tidöpartieras avsikt riskerar en angiverilag att ytterligare spä på skuggsamhället då än fler kommer att välja att gå under jorden och avstå mänskliga rättigheter som sjukvård och utbildning.

Motståndet mot en angiverilag är stort bland civilsamhället,  fackförbund, kommunledningar, hjälporganisationer, intresseorganisationer och vårdanställda. Utöver att våra egna fackförbund tydligt tagit ställning går vi lärare nu samman för att kräva att lagförslaget dras tillbaka.

vi_anger_inte.jpgVi lärare kommer inte att ange våra elever. Det ingår inte i vårt uppdrag, det strider mot vår yrkesetik, det går emot barnkonventionen och det är ett inhumant förslag som kommer att skapa än mer splittring. Vi kräver att lagförslaget om en angiverilag stoppas.Om angiverilagen blir verklighet kommer vi lärare att sätta alla elevers rätt till utbildning, och vår yrkesetik först. Vi kommer inte att ange.


Alexander Goldmann    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Alexander Goldmann kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...