Rädda Språkförskolan i Ljungby!

Det har knappt gått nästan 10 år sedan språkförskolan i Ljungby öppnade, men på onsdag den 8 maj väntas åter igen diskussion om önskemål på Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde om ev eventuell nedläggning av vår välfungerande och fantastiska språkförskola.

Åter igen vill beslutsfattarna offra dessa barn som kämpar och har det så tufft. Förmågan att kommunicera är grundläggande för att fungera i samhället. 

Ljungby kommun driver i samarbete med Region Kronoberg en språkförskola i Ljungby tätort. Språkförskolan tar emot barn från hela Kronoberg.

En språkförskola är en specialförskola för barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Det kan handla om att ha svårt att förstå instruktioner, att använda eller hitta ord, svårigheter med uttal eller att forma ljud med mera.

Placering på en språkförskola räknas som en behandling och utreds av logoped efter en remiss från exempelvis BVC.

På språkförskolan jobbar förskolans personal och logoped från Region Kronoberg tillsammans kring barnen. Ljungbys språkförskola finns på avdelningen Gläntan på Byagårdens förskola.

Barn med språkstörning har väldigt ofta svårt att fungera och må väl i stora barngrupper pga höga ljud, många intryck och mycket olika personal i omlopp.

Det beslutsfattarna vill är att krossa denna trygghet som barnen har, genom att placera ut språkbarnen på vanliga avdelningar och dessutom halvera personalstyrkan som dagligen arbetar med dessa barn och besitter extremt mycket kunskap kring språkstörning.

Att avveckla språkförskolan i Ljungby är ett svek mot barnen med denna funktionsnedsättning! Det är en fantastisk verksamhet som nu riskerar att försvinna!

Ljungby skall vara stolta över denna språkförskola för vad den betyder för barnen och deras familjer.

Skriv under du också!

Och sprid detta så fort du kan. Överallt.

Senast 7 maj behöver vi lämna in protestlistan.

P.S. media är kontaktad. Detta får inte gå obemärkt förbi!

Med tacksamma hälsningar från

Föräldrar till språkbarn


Jasmine Gustafsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jasmine Gustafsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...