För ett bättre schema, skriv under för 10 timmars dygnsvila

Arbetstidslagen som skulle ge mer återhämtning- ger tröttare medarbetare Aldrig har kanske schemat och arbetstidsförläggningen varit så omtalat som nu, sedan den nya arbetstidslagen från EU trädde ikraft. Arbetstidslagen skall ge återhämtning mellan passen där man infört 11 timmars dygnsvila men också en veckovila på 36 timmar. Scheman som har kallats hälsoscheman, där fokus i ord ligger på återhämtning.  Det låter så bra men blev det så? Får vi den återhämtning vi behöver? Blev det bättre? Ser allas behov av återhämtning lika dan ut? Eller kan det vara så att alla kanske borde ha rätt att påverka sin arbetstid, utifrån individuella behov och önskemål för att få ut återhämtningen på bästa möjliga sätt.  Det som cirkulerar runt om på arbetsplatser just nu är hur trötta personalen blivit sedan den nya arbetstidslagen trädde i kraft, något som lagen då säger att vi inte skulle vara. Vad är det då som hänt sedan lagen ändrades:  Den nya arbetslagen innebär att schemat numer är ganska svårt att påverka. Friheten att påverka sitt schema är svårt. Det är inte längre möjligt att spela med arbetstiden i samma utsträckning som förut, då du inte kan arbeta en dagtur efter en kvällstur, vilket gör att du får mer eller mindre kvälls och dag veckor. Något som inte bara påverkar arbetslivet utan även påverkar ens privata liv/familjeliv.  Att ta hänsyn till dygnsvilan och veckovilan innebär att det är svårt att få ut sin fulla arbetstid, vilket gör att antalet timmar per arbetspass blivit längre. Här är alltså vilan mellan passen viktigare, än ett bra flyt i schemat. Många väljer/funderar på att gå ner i tid för att orka med och för att schemat inte skall påverka familjelivet för mycket.  Om du behöver ändra ett pass för exempelvis ett läkarbesök kan det innebära att du behöver lägga in en semesterdag för att vara garanterad ledig under de timmar som du behöver. Detta leder i sin tur till att våra semesterdagar som är tänkt till att få återhämtning försvinner allt fortare och används för kortare frånvaro, vilket gör att det inte kommer finnas så många dagar kvar till att få en längre återhämtning.  I praktiken innebär även den nya lagen svårigheter att begränsa personalbemanningen under större sjukdomsutbrott så som covid och magsjuka, till att hålla sig till den smittade avdelningen, då man inte kan använda samma personal pga. Lagen inte tillåter att man kan flytta sina arbetstider. Vilket leder till att det blir svårare att stoppa smittspridningen, och att man i stället sprider sjukdomar vidare till andra avdelningar då man tvingas att använda samverkans pass istället.  Arbetstidslagen gör även att kontinuiteten blir sämre för våra omsorgstagare.  Några tycker säkert att 11timmars dygnsvilan är bra? Kanske är det så att det räcker med 10 timmar för att få ett bättre schema?  10 timmars dygnsvila  Bättre schema med bättre flyt Valfrihet till vad som är den bästa individuella återhämtning för just dig. Ökad kontinuitet för våra äldre Mer sammanhängande ledighet Verksamhetens behov men också till personalens behov. Minskade sjukskrivningar Ett schema där inte familjelivet påverkas.   Tillsammans är vi starka, skriv under för ett arbete med 10 timmars dygnsvila. 


Arbetsplatsombud i kalmar, Marlene Karlsson Susanne Frisk    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Arbetsplatsombud i kalmar, Marlene Karlsson Susanne Frisk kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...