Vi anger inte! Ett upprop från Sveriges lärare med anledning av förslaget om en angiverilag

Kommentarer

#1

Vill inte bidra till ett samhälle där vi misstänkliggör varandra. Lärares uppgift är att på bästa möjliga sätt värna om barnets utbildning och välmående, det här förslaget står i motsats till det och förhindrar mig i mitt yrke.

Alexander Goldmann (Göteborg , 2023-08-30)

#8

Barn ska ALDRIG riskera någonting bara för att dom vill lära sig någonting

Kerstin Brunlöf (Stockholm , 2023-08-30)

#9

Det är helt fel med en angiverilag.

Eva Sundgren (Eskilstuna , 2023-08-30)

#11

Jag fullständigt håller med.

Cecilia Ermund Cartne (Kristianstad, 2023-08-30)

#12

jag tror på mänskliga rättigheterna och inte vill leva i ett angiverisamhälle.

Fung Hua (Borås , 2023-08-30)

#13

Det strider mot lärares yrkesetik och barnkonventionen och är ett horribelt förslag.

Ewa Rönnerhag (Uddevalla, 2023-08-30)

#14

Jag instämmer till fullo med uppropet mot en angiverilag

Per Hammarström (Härnösand , 2023-08-30)

#17

Det totala missförståndet att lärare över huvud taget skulle ha polisiära uppgifter. Då kan man välja det yrket i stället.

Claes Jenninger (Göteborg, 2023-08-30)

#21

Jag vill inte ange någon vare sig i mitt yrke som srudie- och yrkesvägledare eller privat. Lagförslaget är förkastligt och fruktansvärt!

Joel Larsson (Östersund , 2023-08-30)

#25

Helt emot detta omänskliga förslag

Anette Gjulem (Göteborg , 2023-08-30)

#26

Jag är lärare och vägrar bli en tvångsanställd hanterare på Migrationsverket

Petter Gage (Uppsala , 2023-08-30)

#27

För att jag står bakom de fackförbund och de lärare som tydligt tagit ställning, som går samman för att kräva att lagförslaget dras tillbaka!

Ellinor Gottberg (Visby, 2023-08-30)

#29

Skolan är inte migrationsverket och elever ska kunna känna sig trygga i skolan

Tomas Nobelius (GÖTEBORG, 2023-08-30)

#31

För ett samhälle som följer både barn- och mänskliga rättigheter.

Marie-Noëlle Ferrier (Borås, 2023-08-30)

#32

jag håller med

Magnus Ström (Åre, 2023-08-30)

#34

För mig är det självklart att barnkonventionen ska gälla.

Lena Pettersson (Stockholm , 2023-08-30)

#38

För att jag håller med i alla argument i texten ovan.

Per-Olof Krusell (Kode, 2023-08-30)

#40

En lärares uppgift handlar om att hjälpa de lärande att växa till goa, kloka demokratiska medborgare. Det handlar att på bästa möjliga sätt värna om utbildning, bildning och välmående. Det här förslaget står i motsats till allt detta och förhindrar mig i mitt yrke.

Jesper Nordén (BORÅS, 2023-08-30)

#41

Det är inte förenligt med min yrkesetik att ange de jag arbetar för

Christer Nilsson (SÖLVESBORG , 2023-08-30)

#42

Fascismen måste bekämpas. Som lärare vägrar jag bli medlöpare när demokratin urholkas.

Andreas Magnusson (Vallda, 2023-08-30)

#43

För förslaget är helt galet. Vi måste skydda barnen och följa barnkonversionen.

Johanna Sandberg Lohrmann (Järna , 2023-08-30)

#46

Svensk lag får inte utformas i strid med mänskliga rättigheter. Sverige har ju skrivit under och förbundit sig att följa det som står i M R!

Anna Bjerkstig (Göteborg , 2023-08-30)

#47

Jag skriver under eftersom en angiverilag helt går emot min värdegrund och mitt uppdrag som lärare.

Hannah Jarvis (Kräcklinge, 2023-08-30)

#48

För att förslaget är både oetiskt, omoraliskt, oanständigt och omänskligt.

Lotta Jesperson (Borås , 2023-08-30)

#49

Vad blir det för samhälle om barn inte vågar gå till skolan och den som blir sjuk inte vågar söka vård!? INGEN tjänar på det! Angiverisamhälle=förfärligt!!!

Ingegerd Evaldsson (Alafors, 2023-08-30)

#54

Det strider mot barnkonventionen. Skulle kunna skriva en mindre roman, men det räcker så.

Anton Widebäck Ullerstam (Stockholm, 2023-08-30)

#55

lagen speglar en människosyn som jag ALDRIG kan acceptera!

Christina Wulff (Bandhagen , 2023-08-30)

#56

Jag arbetar med barn och vill deras bästa

Carina Byströ (Stockholm, 2023-08-30)

#60

Alla barn ska vara trygga

Lena Ehde (Malmö, 2023-08-30)

#63

Borgarna och Sd suger

Per Kringberg (Ingarö, 2023-08-30)

#66

Jag som läkare kan omöjligt svika förtroendet som är nödvändigt för att människor ska våga söka den vård de behöver. Dessutom borde barnkonventionen göra lagen helt omöjlig att genomföra.

Maria Lindeberg (Nyköping , 2023-08-30)

#67

Blivande lärare.

Mira D (Borås , 2023-08-30)

#68

- Vi är inte ett land som antar angiverilagar!
- Det går emot barnkonventionen.
Barn måste få vara trygga i skolan. De har otvetydig rätt, mänskligt och enligt konventionen, till både trygghet och undervisning oavsett vad som pågår i den vuxenvärld de omges av.
- Detsamma gäller vården. Människor har rätt till trygg vård oavsett vilka horribla situationer de hamnat/befinner sig i.
- Det är omänskligt att begära av skol- och vårdpersonal att de ska ange dem de är satta att ta om hand/vårda. Det skapar ohållbara arbetsförhållanden.

Suzanne Kennedy (Spånga , 2023-08-30)

#69

Skolan ska vara en trygg plats!

Linda Vestberg (Ås, 2023-08-30)

#70

Jag vill inte bidra till en högst orättfärdig och omänsklig behandling av våra medmänniskor.

Majlis Seppänen (Boden, 2023-08-30)

#74

För att jag inte vill ange barn.

Caroline Andersson (Nacka, 2023-08-30)

#76

Förslaget är så skrämmande. Utrensningar hör inte hemma i Sverige. Ingen människa är illegal.

Annica Karlsson (Borås, 2023-08-30)

#79

Att jag som fritidslärare aldrig skulle följa denna lag!

Mathilda Sundbom (Stockholm, 2023-08-30)

#80

Alla barns rätt till utbildning enligt barnkonventionen.

Jenny Johansson (Ale, 2023-08-30)

#81

Det är ett skamligt förslag.

Mia Engström (Stockholm, 2023-08-30)

#83

Aldrig att jag anger elever. Bura in mig då!

Hanna Garberg (Stockholm, 2023-08-30)

#84

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Kommer aldrig ange någon. Uppmanar till civil olydnad om man driver igenom detta.

Simon Sandström (Älta, 2023-08-30)

#85

Inget angiveri i skolan. Ge alla barn en chans

Åke Hännestrand (Lerum , 2023-08-30)

#87

Angiverilangen är en stor skam för Sverige. Detta är ett led i hetsjakten på flyktingar och asylsökande som saknar all medmänsklighet, empati, medkännande och förståelse för andra människors livssituationer. De som tagit detta inhumana beslut behöver inte frukta för sin livssituation i skolan, hos vården, när man går och handlar middagsmat eller något av allt annat som människor gör dagligdags. Om mänskliga fri- och rättigheter betyder någonting längre i Sverige drar regeringen tillbaka denna groteska angiverilag.

Anders Feltenmark (Stockholm, 2023-08-30)

#92

Jag skriver under för att jag som lärare ska ge mina elever undervisning och inte sköta polisens uppgifter. Mitt yrke bygger på förtroende och tillit från mina elever. Elever som är rädda för att jag ska ange dem kommer inte ta till sig undervisningen.

Malin Ahlgren (Huddinge, 2023-08-30)

#93

Lärare och skolpersonal ska ägna sig åt det de är utbildade för - undervisningen!

Rolf Sörman (Nacka, 2023-08-30)

#95

Alla barns rätt till utbildning.

Birgitta Falk Hansson (ÄlvsjÖ, 2023-08-30)

#97

Alla människor har rätt till utbildning

Elin Vedestig (Tullinge, 2023-08-30)

#99

Det ska inte vara lärares skyldighet

Sandra Löfberg (Gråbo, 2023-08-30)

#102

Jag vill ha hedern i behåll.

Annelie Nilsson (Göteborg, 2023-08-30)

#106

Håller med till fullo

Arne Johansson (Södra+Vi, 2023-08-30)

#112

Jag vägrar ange medmänniskor i nöd.

Agneta Lind (Göteborg , 2023-08-30)

#115

För alla barn!

marie carlström (Sollentuna , 2023-08-30)

#126

En självklarhet är att inte sparka på de som redan ligger.

Joanna Wolodarska (Göteborg, 2023-08-30)

#134

Vi lärare är förmedlare av kunskap och inga spioner. Elever måste känna att de kan lita på sina lärare.

Jazmina Vasquez (Stockholm , 2023-08-30)

#137

En självklarhet. Eleverna ska kunna känna full tillit till sin lärare, annars fungerar det inte. Jag vill dessutom inte leva i ett angiverisamhälle.

Johanna Mårtensson (Hässelby , 2023-08-30)

#141

Alla barn ska ha rätten att gå i dkola och vara trygga där!

Sari Jutlin (Trollhättan , 2023-08-30)

#145

Vi ska inte ha ett angiverisystem i offentlig sektor. Dessutom går det emot allt jag som medmänniska tror på. Jag kommer aldrig att ange en människa som någon annan anser inte bör vara här.

Lise Eriksson Hagel (Järfälla , 2023-08-30)

#148

Att ange mina elever strider mot mitt uppdrag som lärare. Det går emot vår yrkesetik samt barnkonventionen. Det är helt fel!

Anna Olskog (Umeå , 2023-08-30)

#154

Det strider mot min yrkesetik.

Catharina Hetzer (Uppsala, 2023-08-30)

#159

Lagförslaget går emot yrkesetiken och är oförenligt med läraruppdraget.

Maria Irving (Vellinge, 2023-08-30)

#160

Sverige hr skrivit under barnkonventionen och jg som lärare kommer aldrig ange ngn.

Ann-Christin Lindborg (Hägersten, 2023-08-30)

#162

SD och tidöavtalet är inhumant i allmänhet. Vill inte leva i en dystopi där skattesmitare och fascister ska vinna livslotteriet

Daniel McCarthy (Stockholm, 2023-08-30)

#163

motivtexten till namninsamlingen är tillräcklig.

Bengt Sundell (stockholm, 2023-08-30)

#166

Barnkonventionen är lag och okränkbar!

Jessica Cassland (Trelleborg , 2023-08-30)

#175

Lärare jobbar för barn och deras trygghet inte tvärtom.

Annette Mitiche (Henån , 2023-08-30)

#177

Det är ett helt åt helsike vanvettigt förslag!!

Eva Eriksson (Örebro , 2023-08-30)

#178

Skolan ska vara en trygg plats dit familjer vågar skicka sina barn, detta leder till att denna plats inte längre blir en trygg plats och där förtroendet tappas för lärarna. Detta är även något som kan strida mot barnkonventionen som lyder alla barns rätt till utbildning.

Hana Sait (Stockholm , 2023-08-30)

#180

Jag vill inte leva i ett angiverisamhälle!
Vård- och skolpersonal ska inte användas för politiska syften!

Elise Lindqvist (Stockholm , 2023-08-30)

#181

Vi ska inte ha ett angivaresamhälle!

Johan Sjöstrand (Malmö , 2023-08-30)

#184

Jag anser att det inte är min uppgift att göra detta. Jag som förskollärare ska skapa trygghet och bygga upp en grund för våra barn. Jag ska vara en vuxen som barnen kan lita på. Vi har tillräcklig missnöje i samhället mot socialtjänsten ska det bli likadant mot skolan!Barnkonventionen är lag!!!

Snezana Eriksson (Partille, 2023-08-30)

#185

Det är en självklarhet att vi i den här frågan ska stå upp för vår yrkesetik.

Lillemor Malmbo (Umeå, 2023-08-30)

#186

Skolan ska vara en säker och trygg plats för alla barn.

Tove Schneider (Sundbyberg+, 2023-08-30)

#187

Jag anser att angiveri är en fruktansvärt feg och kortsiktig lösning på ett påhittat problem som kommer att få helt motsatt effekt om några år.
Detta är en metod som inte hör hemma i ett tänkande, kännande och demokratiskt samhälle!

Lill Karlsen (Riddarhyttan, 2023-08-30)

#188

Regeringens förslag strider mot lärares yrkesetik och reducerar några av samhällets viktigaste stöttepelare till att blott bli angivare åt en allt mer åtstramad migrationspolitik. För papperslösa innebär förslaget ökad otrygghet. För samhällets som helhet kommer förslaget öka splittringen.

Kamal El Salim (Göteborg, 2023-08-30)

#189

Skäms över politiken, vill inte ha en angiverilag!

Hanna Jakobsson (Katthammarsvik , 2023-08-30)

#195

Helt orimligt med ett lagförslag som säger att jag ska bryta mot barnkonventionen. Jag anger inte!

camilla öhman (Stockholm, 2023-08-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...