Medborgarförslag önskemål om gångväg /cykelväg utmed länsväg 239 mellan västanberg /ekshärad

Nu på måndag så kommer önskemål om gång /cykelväg utmed länsväg 239 mellan västanberg och ekshärad tas upp i Kommunfullmäktiges sammanträde den 27/5 kl 19.00 i Plenisalen i Hagfors. 

Förslaget om att få en cykelväg /gångväg utmed landsvägen är viktig av flera orsaker. 

Säkerhet, trygghet, miljöaspekter, tillgänglighet och kunna främja fysisk aktivitet. 

Vi som skriver detta bor i Västra våle och har barn i olika åldrar. 

Det finns i Hagfors tex redan flera gång-, och cykelväg
som flitigt används av cyklister, promenerande och joggande medborgare, både för att ta sig till och från
 skola och arbete men också för motion. Längs dem vägsträckor kan man trafiksäkert ta sina
cykel- eller promenad/joggingturer.
Däremot är det förenat med livsfara att både gå och cykla längs vägen från västanberg till ekshärad, Trots att hastigheten är satt till 80km efterföljs detta i många fall inte alls av bilisterna. Att cykla eller gå längs den vägsträckan kan inte rekommenderas och många vågar sig inte ut på den starkt
trafikerade vägsträckan. Värst är de tunga och de långa timmer- och godstransporterna som ökat i
omfattning de senaste åren och som med både tyngd och fart nästan ”blåser ned” gång- och
cykeltrafikanter i diket.
Det finns helt enkelt inte plats för varken gång- eller cykelåkning. Vägen är för smal,  saknar nästan helt vägren. Trafiken har totalt sett ökat avsevärt under de senaste tio åren. Under en
cykeltur längs sträckan räknades ett drygt 60tal passerande bilar.
Sträckan är den enda väg för familjer  och boende att ta sig till ekshärad.

Det är många personer som utgör målgrupp för en cykel- och gångväg. Flera
barnfamiljer har bosatt sig i området under de senaste åren och antalet barn ökar. Flera
av dessa vill gärna cykla och gå men tillåts inte på grund av de risker det innebär med nuvarande trafiksituation.
Med tanke på att både vuxna och barn uppmanas att öka sin livskvalitet med motion så är varken cykling
eller promenad på den nämnda vägsträckan inget tillgängligt alternativ. 

Även av miljöskäl borde denna sträcka vara möjlig att kunna ta sig fram med cykel eller till fots, då vi ska tänka på vår miljö för kommande generationer men i dagsläget är det förenat med livsfara på denna sträcka. 

Nu ber vi er som vill stötta detta önskemål att skriva under denna namninsamling 

Mvh 

15587736475682793168967743856613.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria Li överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook