Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #96

2016-11-03 16:09

Media har en mycket viktig roll och det är därför oerhört viktigt att de nyheter som når ut till folket är riktig sanningsenlig och framförallt opartisk