Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #89

2016-11-03 11:40

Svensk journalism är idag fast centrerad kring opinionsbildning. Granskning av makten förekommer i princip inte, och några försök till opartisk undersökande journalistik existerar knappt. Föga förvånande om man ser till vad som pågått sedan 1954.