Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #76

2016-11-03 06:55

För förtryck tillhör inte 2016 och sen bör demokrati innebära pressfrihet utan politisk vridning.