Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #94

2016-11-03 13:38

Jag anser mig ha rätten att bestämma själv vad jag vill stoppa i mig för typ av näringstillskott. Finns inte en enda människa som dött av tillskott. Det som är skrämmande är att 4.e största dödsorsak i USA och säkert här i Europa är fel Mediciner och feldoserade Mediciner. Det är Livsfarligt