Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

#1

2016-09-22 20:16

Jag är själv adopterad o har betalat mycket pengar på återresa o att söka mina rötter. Är inte klar med mitt sökande än så ännu mera pengar kommer att behövas läggas ut.
Maria F

#2 Re:

2016-09-22 20:21

#1: -  

 Ja, det är många som antagligen fått ge upp av rent ekonomiska skäl. 

Personligen känner jag att tiden börjar springa ifrån mig, spåren kallnar och adoptionsbyrån i landet ljuger och förhalar. Jag skulle behöva resa en hel del och anlita en oberoende tolk, för jag litar INTE på de tolkar som adoptionsbyrån erbjuder. 

Det är inte mer än rätt att vuxna adopterade erbjuds ekonomisk hjälp för återresor och röttersök; vi ska inte behöva förlita oss på våra föräldrar, adoptionsorganisationerna eller egen förmåga allena. Om staten bidrar till adoptioner är det inte mer än rätt att staten även bidrar till post-adoptionsservice. 


Gäst

#3

2016-09-22 20:37

Det är dags att ge adopterade samma rättigheter som adoptivföräldrar. Det är galet att det tas mer hänsyn till de vuxna än barnen som inte gjort ett val att adopteras. Ändring nu!

Gäst

#4

2016-09-23 05:58

Alla adopterade ska ha samma möjligheter att söka sina rötter, oavsett ekonomi.

Gäst

#5

2016-09-23 08:25

There should be 500.000 SEK in support to each adoptee for coaching, Therapy, travel to the country of origin, search, language courses etc.

Gäst

#6 Re:

2016-09-23 09:03

#5

Vi är många som fått våra liv förstärda på grund av våra adoptioner. Vi är enligt forskningen överrepresenterade i psykvården, kriminalvården, den vanliga sjukvården m.m. Vi utlandsadopterade är den enda gruppen som inte omfattas av Barnkonventionens tjusiga formuleringar. Rädda Barnen är tysta om oss adopterade men skriver fina   insändare om hur viktigt det är för att asylsökande barn ska få återförenas med sina familjer men inte ett ord om oss utlandsadopterade. Att vi även utesluts angående bidrag för oss att söka våra rötter är bara i enlighet hur vi adopterade behandlas. Vi är en grupp som man kan göra vad som helst med. Många adopterade kommer också till dåliga familjer vilket jag själv gjorde och som jag har skrivit en självbiografi om. Jag var med i Statens Vanvårdsutredning. Ett tjusigt spel för gallerierna. Själv fick jag ingen ersättning då jag kom från Finland och fosterhemsdokumenten kunde inte hittas på min två åriga fosterhemsperiode innan adoptionen trädde i kraft. De hanlingarna hittades men inte fosterhemsplaceringsdokumenten så därför fick jag ingen ersättning. Mvh. Taina Adolfsson


Gäst

#7

2016-09-23 20:52

Det är självklart att även adopterade skall få ett bidrag för att söka sina rötter, om man vill.

Gäst

#8

2016-09-24 07:23

Jag anser att det är jätte viktigt att kunna ha möjligheten eller ja rätten till återresa och att söka rötter för de som vill detta. Ska/bör man ha /få denna möjlighet! Själv är jag en av de som skulle vilja både söka rötter och besöka landet. Men har tyvärr ej de resurserna. Viktigt att ta del av ett barn/mänskliga rättigheter och det är vad detta borde vara en rättighet för varje adopterad!

Gäst

#9

2016-09-24 14:44

Har en yngre bror som är adopterad.

Gäst

#10

2016-09-24 18:15

En viktig fråga som alla partier borde ha med i sina partiprogram. Vi bör arbeta för mänskliga rättigheter och visa omvärlden vår inställning och ett föredöme. Fredrik

Gäst

#11

2016-09-25 07:43

Detta är angeläget då jag själv har börjat söka rötter. En återresa är planerad sedan mer än 15 år sedan. Men det har inte funnits ekonomi för en sådan, tyvärr…


Gäst

#12

2016-09-26 08:22

Då vi inte valt detta själva är de minsta staten kan göra, hjälper man föräldrarna med bidrag så borde man hjälpa barnen också.

Gäst

#13

2016-09-26 09:49

Children have a right to duel citizenship; the country of their origins, and the country they are adopted into. It is also only fair that you pay for adoptees to find their bio families and return to the land of their birth. Thats more important than adopting more children into your country.

Gäst

#14

2016-09-26 12:58

Livsviktig fråga för adopterade !

Gäst

#15

2016-09-26 22:01

För att jag önskar och hoppas att min dotter ska ges alla chanser att få komma tillbaka till landet som födde henne.. Det känns som hennes rätt. Jag kommer aldrig lyckas samla ihop dom pengarna själv....

Gäst

#16

2016-09-27 04:02

Ja....bland annat: "......7 Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9
Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10
Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

11
Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.." osv...

Gäst

#17

2016-09-27 05:27

Jag är själv adopterad.

Gäst

#18

2016-09-27 05:53

Har adopterat. Barnen har inte valt att komma hit. Vi bestämde det åt de.

Gäst

#19

2016-09-27 11:05

Tycker det är väldigt mycket pengar redan nu ochb nu mer gör ju att ännu färre har råd att adoptera och detta i sin tur leder ju till att allt fler barn blir utan föräldrar.

Gäst

#20

2016-09-27 11:59

Allt annat är en skandal.

Gäst

#21

2016-09-27 13:33

Hej! Väldigt viktigt att Adopterade garanteras ett stöd för att söka rötter. De gynnar den enskilde adopterade och bidrar till en positiv självbild. Frågan vem är jag behöver alla människor få ställa och rätten till den egna identiteten är en del av de mänskliga fri och rättigheterna

Gäst

#22

2016-09-27 15:57

Därför jag är adopterad och för mig har rötterssök och återresor varit väldigt viktigt. Jag har i dagsläget gjort 13 återresor och åtskilliga DNA test. Personerna i mina papper fanns inte i några register och först på femte återresan började det bli tydligt vem som var min mor (hon är avliden), först varför fel namn stod på mina papper. Vid sjunde resan lyckades jag lokalisera en bror som jag inte visste att jag hade. Jag jagar fortfarande viktiga pusselbitar och jag gör det både för min egen skull, för min sons skull och rent medicinskt. Allt detta är svårt och kostnadsamt men fullständigt nödvändigt för att jag ska bli hel och må bra. Lite hjälp på vägen hade varit en fin gest och hjälpt mycket.

Gäst

#23 Re: bra sammanfattat!

2016-09-27 15:59

#3: -  

 


Gäst

#24

2016-09-27 20:55

Borde vara en självklarhet!

Gäst

#25

2016-09-28 16:34

Jag är adopterad och min son är adopterad!!!