Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #16

2016-09-27 04:02

Ja....bland annat: "......7 Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9
Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10
Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

11
Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.." osv...