Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #4

2016-09-23 05:58

Alla adopterade ska ha samma möjligheter att söka sina rötter, oavsett ekonomi.