Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #19

2016-09-27 11:05

Tycker det är väldigt mycket pengar redan nu ochb nu mer gör ju att ännu färre har råd att adoptera och detta i sin tur leder ju till att allt fler barn blir utan föräldrar.