Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #21

2016-09-27 13:33

Hej! Väldigt viktigt att Adopterade garanteras ett stöd för att söka rötter. De gynnar den enskilde adopterade och bidrar till en positiv självbild. Frågan vem är jag behöver alla människor få ställa och rätten till den egna identiteten är en del av de mänskliga fri och rättigheterna