Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #7

2016-09-23 20:52

Det är självklart att även adopterade skall få ett bidrag för att söka sina rötter, om man vill.